• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
Počítačové kurzy a školení

Tvorba reportů pomocí MS Power BI

Prakticky zaměřený kurz, který posluchače seznámí s analytickým a reportingovým nástrojem MS Power BI. Díky Power BI dokáže posluchač ze svých dat vytěžit maximum a tvořit působivé vizuály. V rámci kurzu se posluchač naučí připojit různé zdroje dat, čistit a transformovat vstupní data. Zaměříme se také na tvorbu datového modelu tak, aby bylo možné snadno vytvářet vizuály. Dále si účastníci budou moci vyzkoušet různé typy vizuálů (od základních sloupcových a koláčových grafů až po měřidla, díky kterým je možné snadno sledovat klíčové ukazatele výkonu). Účastníkům také představíme jazyk DAX, který umožní posluchačům vytvářet vlastní pokročilé ukazatele.

Tento kurz je založen především na názorných příkladech a samostatných cvičeních tak, aby účastníci po absolvování kurzu byli schopni nástroj Power BI samostatně používat a vytvářet působivé vizuály.

Ke kurzu Vám dáme k dispozici výukové materiály včetně ukázkových reportů, aby Vám mohli posloužit k  samostatnému studiu či procvičování probírané látky.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 7 900.-  Kč bez DPH, 7 900.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 14 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do Power BI
- Představení nástroje Power BI
- Možnosti využití nástroje Power BI
- Základní pojmy – tabulky, vztahy, metriky, kalkulace
- Ukázky reportů
Načtení dat do nástroje Power BI
- Představení zdrojů
- Způsoby připojení na data (Import, DirectQuery)
Editor a transformace dat
- Seznámení se editorem Power Query
- Načtení dat
- Čištění dat
- Transformace dat
- Ukázka jazyku M
Datový model
- Tabulky (faktové, dimenzionální)
- Vztahy (typy vztahů)
- Typy filtru
- Kategorizace dat
- Hierarchie
Vizualizace
- Vytvoření vizuálů
- Úprava vizuálů
- Interakce mezi vizuály
- Možnosti filtrování
- Drillování dat
- Představení různých typů vizuálů (sloupcové, koláčové grafy, mapy, treetmapy, měřidla)
- Přidání dalšího vizuálů z Marketplace
Úvod do jazyka DAX
- Úvod do analytického jazyka DAX
- Tvorba vypočtených sloupců
- Tvorba vlastních metrik
- Objasnění kontextu výpočtu

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování kurzu je nutná alespoň základní uživatelská znalost programu MS Excel.


Poznámka:

-

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.