• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Analýza rozptylu v programu "R" - pokročilý kurz

Statistické zpracování dat je v dnešní době čím dál více potřebné a aktuální téma, a to v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry.

Tématem kurzu je výuka statistického zpracování dat pomocí analýzy rozptylu ve volně šiřitelném programu R.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou Zakázkového firemního školení. V tomto případě může být výuka provedena i v software Statistica nebo Spss.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.Datum Město Hodin Dnů Cena * Cena vč. DPH * Lektor
10.10.2022 Praha 8 1 6 950.-  Kč 8 410.-  Kč RNDr. Václav Čapek Ph.D. přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Pro fyzické osoby a samoplátce kurzů platí Cena bez DPH, pro firmy a plátce DPH platí cena včetně DPH. Více info zde.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
10.10.2022 pondělí 9:00 17:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 17:00 s pauzou na oběd.
14.11.2022 Praha 8 1 6 950.-  Kč 8 410.-  Kč RNDr. Václav Čapek Ph.D. přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Pro fyzické osoby a samoplátce kurzů platí Cena bez DPH, pro firmy a plátce DPH platí cena včetně DPH. Více info zde.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
14.11.2022 pondělí 9:00 17:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 17:00 s pauzou na oběd.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Základní statistické pojmy
Principy statistického testování hypotéz
- statistická a věcná významnost
- chyba I. druhu, p-value
- síla testu
- jednostranné a oboustranné hypotézy
- parametrický a neparametrický přístup
- párová data
Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku
- t-test
- Wilcoxonův test
- jednoduché třídění, dvojné třídění, interakce
- Kruskalův-Wallisův test
- post-hoc testy
- analýza opakovaných měření
- hierarchická ANOVA
- analýza kovariance
- MANOVA/MANCOVA
Procvičení metod na konkrétních příkladech z praxe
Diskuse, dotazy

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalost práce se softwarem R a uživatelskou znalost ovládání počítače. Pro pochopení matematického aparátu postačí znalost SŠ matematiky.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Mnohorozměrná statistika v programu "R" - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.