• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Analytické nástroje SQL - DB server Oracle

Analytické SQL je dvoudenní kurz pro vývojáře a analytické pracovníky, kteří mají zájem o ovládnutí analytických nástrojů databáze Oracle a Oracle SQL. Naučíte se používat regulární výrazy, agregace, tvorbu hierarchických dotazů a další důležité techniky. Dotkneme se všech důležitých analytických funkcí a na reálných příkladech si vysvětlíme jejich užití. Jako závěrečná témata si probereme SQL Modeling a hledání vzorů v datech (nová funkcionalita v Oracle 12c) jak teoreticky, tak v příkladech.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.Datum Město Hodin Dnů Cena * Cena vč. DPH * Lektor
22.11.2021 Praha 16 2 12 950.-  Kč 15 670.-  Kč Michal Šimoník přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Pro fyzické osoby a samoplátce kurzů platí Cena bez DPH, pro firmy a plátce DPH platí cena včetně DPH. Více info zde.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
22.11.2021 pondělí 9:00 17:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 17:00 s pauzou na oběd.
23.11.2021 úterý 9:00 17:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 17:00 s pauzou na oběd.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Základní techniky
- SET Operators
- Vnořené dotazy v klauzulích WHERE a HAVING
- Inline views
- Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazech
- NOT IN a práce s NULL hodnotami
- Poddotazy s více sloupci
- Korelované poddotazy
- Výrazy CASE
Regulární výrazy
- Regulární výrazy v SQL a PL/SQL
- Hledání vzorů - REGEXP_LIKE, REGEXP_COUNT a REGEXP_INSTR
- Extrakce podřetězců - REGEXP_SUBSTR
- REGEXP_REPLACE
Hierarchické dotazy
- Oracle CONNECT BY
- Subquery factoring a klauzule WITH
Datové agregace
- Hierarchycké agregace s použitím ROLLUP
- Křížové agregace za pomocí CUBE
- Funkce GROUP_ID, GROUPING a GROUPING SETS
- Kompozitní sloupce
- Konkatenované seskupení
- Hierarchické kostky
Analytické funkce
- Základní koncept analytických funkcí
- Popis zpracování analytických funkcí
- Koncept a definice oddílů dat
- Práce s pohyblivým oknem v rámci oddílu
- Fyzický, logický offset okna
- Kumulativní součty, klouzavé průměry
- ROW_NUMBER
- RANK a DENSE_RANK
- NTH_VALUE
- FIRST a LAST
- FIRST_VALUE a LAST_VALUE
- NTILE
- Kumulativní distribuce: CUME_DIST a PERCENT_RANK
- WIDTH_BUCKET
- RATIO_TO_REPORT
- Inverzní percentil: PERCENTILE_CONT a PERCENTILE_DISC
- Analytický mód agregačních funkcí SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX
- LAG a LEAD analýza
- Funkce LISTAGG
Pivoting a Unpivoting
- Pivoting nad známou doménou
- Pivoting nad více sloupcy
- Pivoting nad neznámou doménou
- Unpivoting
Hledání vzorů
- Popis techniky a syntaxe
- Definice vzorů a měření
- Reset vyhledávání
- Omezení výpisu
- Pravidla a omezení
SQL modeling
- Popis techniky a syntaxe
- Definice pravidel a dimenzí
- UPSERT, UPSERT ALL, UPDATE
- Rozlišení chybějících buněk a NULL
- Referenční modely
- Konstrukce FOR
- Iterativní modely

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a alespoň základní znalost jazyka SQL a teorie databázových systémů. Jakákoliv zkušenost s programováním je výhodou.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Dotazovací jazyk PL/SQL - databázový server Oracle - pokročilý kurz Expert PL/SQL – pokročilý kurz - DB server Oracle

Reference - hodnocení


Inka P.
Školení splnilo mé očekávíní

Vlastimil F.
celkove spokojen

Renáta R.
Spokojenost

Libor P.
Děkuji za školení, dozvěděl jsem se mnoho nových informací a souvislostí, jejichž pochopení zefektivní moji práci.

Pavel R.
Splnilo očekávání, přístup byl velmi individuální a přínosný.

Ondřej B.
Kvalitní kurz, kvalitní školitel. Už druhý absolvovaný kurz.

Milan K.
Školení splnilo moje očekávání. Osobně bych volil pozdější start prvního dne s ohledem na příjezd mimopražských účastníků.

Martina B.
Školení bylo příjemné a zajímavé, prostor učebny je velmi sympatický a taktéž lektor. Přišla bych znova.