• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server MySQL

Kurz je určen pro programátory, vývojáře, správce systémů a další pracovníky, kteří si přejí spravovat a manipulovat data pomocí jazyka SQL, vytvářet dotazy areporty s použitím serveru MySQL. Kurz seznámí účastníky s prací s pomocí vhodných uživatelských rozhraní (dBeaver, MySqlAdmin, HeidiSQL). Dále kurz seznámí posluchače s jazykem SQL pro práci s daty uloženými v serveru MySQL.

Od jednoduchých a základních příkazů SELECT až po složité JOINY, agregační a výpočtové funkce, množinové operátory, poddotazy, korelované poddotazy, hierarchické a rekurzivní dotazy, akční dotazy pro manipulaci s daty atd.


Tento kurz je „Pečlivě namíchaný mix teoretického výkladu, názorných příkladů a samostatných cvičení“. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte. Ke kurzu Vám dáme k dispozici množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukové databáze, na které bude vše demonstrováno a můžete jí využít k dalšímu samostatnému studiu či procvičování probírané látky.
Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé účastníky, kteří si přejí dané problematice porozumět hlouběji a do detailů. Pro mírně pokročilé účastníky máme připravené složitější příklady a samostatné úkoly pro pochopení složitějších souvislostí a konstrukcí dotazů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do problematiky databázových aplikací s použitím MySQL
- Proč právě MySQL? Porovnání s konkurenčními produkty
- Získání MySQL a obslužných programů
Databáze
- Vytvoření nové databáze
Tabulky
- Vytvoření nové tabulky, nastavení vlastností tabulky
- Vkládání polí do tabulky
- Datová pole – datové typy a další vlastnosti polí
- Cizí a primární klíče
Základy jazyka SQL pro použití s MySQL serverem
Příkaz SELECT.
- Základní syntaxe příkazu SELECT.
- Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory.
- Hodnoty typu NULL a práce s nimi.
Klauzule WHERE.
- Logické operátory v klauzuli WHERE.
- Řetězcový operátor LIKE.
- Další operátory.
- Řazení záznamů - operátor ORDER BY.
"Jednořádkové" funkce.
- Datové typy v SQL.
- Řetězcové (znakové) funkce.
- Numerické funkce.
- Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
- Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
Dotazy nad více tabulkami - spojení (join).
- Syntaxe spojení v klauzuli FROM.
- Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
- Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, self-join, outer-join).
Agregační (víceřádkové) funkce.
- Přehled a popis agregačních funkcí.
- Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
- Klauzule GROUP BY.
- Klauzule HAVING.
Manipulace s daty v tabulkách.
- Příkaz INSERT INTO.
- Příkaz UPDATE.
- Příkaz DELETE.

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme alespoň mírně pokročilou znalost ovládání počítače a operačního systému. Výhodou jsou další znalosti databázových systémů a programování.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Programování v PHP I. - základní kurz Programování v PHP II. - pokročilý kurz - OOP a Databáze

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.