• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic pro MS Access

Přejete si vytvářet a programovat vlastní aplikace v programu MS Access? Potřebujete zautomatizovat import, export či transformace dat? Vytvářet automaticky reporty či tiskové sestavy? Řídit a spouštět jednotlivé činnosti a procesy z nabídek pouze na stisk tlačítka? Programovat složitější filtry na základě výběrů ze seznamů či rozbalovacích polí?  A toto je jen výběr základních prvků a možností, které lze v Accessu naprogramovat!

Tento kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce Visual Basic. Naučí se používat editor jazyka Visual Basic, naučí se vytvářet událostní procedury a funkce. Seznámí se se strukturou objektů MS Accessu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 14 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do automatizace v MS Accessu
- proč právě Visual Basic, způsob programování, rozdíl mezi makrem a procedurou Visual Basic
- Převod makra do Visual Basicu
Práce v prostředí editoru Visual Basic for Application
- Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru
- Nastavení prostředí editoru
- Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)
- Práce s nápovědou
- Prohlížeč objektů
Podprogram (Sub, Private Sub), procedura
- Vytvoření vlastní procedury
- Spouštění procedury pomocí tlačítka ve formuláři
Událostní procedury a jejich vazba na Visual Basic
- Události objektů formuláře
- Vytvoření procedury k události objektu
- Nejčastější události a událostní procedury formulářů a sestav – „On Click“, „On DblClick“, „Current“, „Change“… atd.
Proměnné
- Deklarace proměnných
- Životnost proměnných, lokální a globální proměnné
Uživatelské funkce ve Visual basicu
- Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné
- Deklarace proměnných, životnost proměnných
- Dostupnost podprogramů a funkcí
Příkazy a klíčová slova VBA
- Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)
- Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)
- Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)
- Logické operátory
- Další funkce Visual Basicu – funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.
- Správa chyb při běhu procedury (On Error…., Err, Error)
Ovládací prvky formulářů a sestav, použití ve Visual Basicu
- Vlastnosti objektů formuláře
- Událostní procedury objektů formuláře
- Práce s daty (CheckBox ,Combo box, ListBox, atd.)
- Objekty ovládacích prvků (Button, OptionButton,.atd.)
Práce s objekty Accessu – úvod do objektově orientovaného programování
- Vlastnosti a metody objektů
- Kolekce objektů
- Deklarace proměnné typu objekt
- Použití With
- Ukázkové příklady pro práci s objekty v Accessu
Ukázka práce s některými důležitými objekty a jejich vlastnostmi
- Objekt DoCMD
- Objekt Recordset a přístup k datům prostřednictvím Visual Basicu

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by se měli dobře orientovat v programu MS Access. Vítané jsou jakékoliv zkušenosti s programováním.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Access ve verzi Office 365 / 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Access I. - základní kurz MS Access II. - pokročilý kurz (tvorba aplikací)

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.