• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Matematické, statistické a optimalizační metody

Zvýšení efektivity procesů, úspora nákladů, optimalizace činností a procesů, to jsou typické úkoly moderního manažera, ekonoma či řídícího pracovníka.

Pro tyto účely existují efektivní matematické, statistické a analaytické nástroje a metody, které  mohou být velmi silným prostředkem při rozhodovacích procesech ve firmě.

V našem kurzu seznámíme účastníky s těmito metodami a nástroji. Účastníky kurzu provedeme formou názorných příkladů a ukázek z praxe těmito vědními obory: matematika, statistika, lineární programování, lineární regrese, ekonometrie.

Během kurzu bude většina ukázek a praktických příkladů prováděna v programu v MS Excel, některé ukázky budou prováděny ve volně dostupném (freeware) statistickém programu "R".

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 7 950.-  Kč bez DPH, 9 620.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Využití diferenciálního počtu při optimalizaci výroby a firemních procesů:
- Minimalizace nákladů spojených s povrchem výrobku
- Minimalizace dopravních nákladů
- Maximalizace zisku při daných podmínkách a omezeních
Využití linerního programovaní:
- Funkce “Řešitel” v MS Excelu při optimalizaci výroby a firemních procesů
- Optimalizace výrobního plánu
- Směšovací problém
- Optimalizace strojovéhoho parku
- Řezný plán
Vícerozměrné regresní modely pro odhad výnosnosti kampaní
- Ziskovost zákazníka při kampani, tvorba cen
- Ukázka v MS Excel a ve freeware R
Logistická regrese pro kredit scoring klienta či odhad pravděpodobnosti odchodu zákazníka
- Ukázka ve freeware R
Optimalizace počtu pracovních sil
- (Workforce management)
Plánování projektu a odhad kritických činností projektu
- metoda CPM
Základy ekonometrie pro manažerské rozhodování v MS Excelu
Analýza časových řad a předpovědní modely
- Trendy v časových řadách, sezónnost, odhad budoucí hodnoty a budoucího vývoje měřené veličiny
Procvičení použití metod na konkrétních příkladech z praxe
- Praktické ukázky v programu MS Excel
- Praktické ukázky v programu "R"
Diskuse, dotazy na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalost práce s MS Excelem, na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Dále předpokládáme uživatelskou znalost ovládání počítače. Pro pochopení matematického aparátu postačí znalost SŠ matematiky.


Poznámka:

V průběhu školení jsou některé metody statistického zpracování dat prezentovány účastníkům také v programu "R". Software "R" je freeware nástrojem pro statistické zpracování dat, který konkuruje komerčním programům jako Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad.Účastníci se během kurzu seznámí s prací v prostředí programu "R" a mohou tak ušetřit poměrně vysoké náklady, které by jinak vydali na pořízení komerčního statistického software.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.