• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Programovací jazyk C++ na platformě Dev C++ (pokročilý kurz)

Kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce C++ ve vývojovém prostředí wxDev-C++. Kurz navazuje na základní kurz programování C/C++ a věnuje se objektově orientovanému programování, včetně návrhu grafických aplikací pomocí knihovny wxWidgets.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 4 950.-  Kč bez DPH, 5 990.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Seznámení s vývojovým prostředím wxDev-C++
- Vytvoření projektu
- Programová nabídka
- Přehled nástrojů pro usnadnění vývoje
- Vytvoření prvního programu v wxDev-C++
- Debugger – nástroj pro odladění programu
Vztah jazyků C a C++
- Nové datové typy
- Konstanty
- Vstup a výstup
- Správa paměti
- Reference
- Jmenné prostory
Funkce
- Přetěžování funkcí
- Implicitní hodnoty parametrů
- Předání parametrů odkazem
- Inline funkce
Objektové programování v C++
- Zapouzdření
- Dědičnost
- Polymorfismus
- Přístupová práva
- Abstraktní metody a třídy
- Práce s instancemi
- Statické metody a proměnné
- Virtuální dědění
Přetěžování operátorů
Výjimky
- Používání standardních výjimek
- Vytváření vlastních výjimek
Standardní knihovna STL
- Třída String
- Použití některých šablon
Vytváření grafické aplikace pomocí knihovny wxWidgets
- Vytvoření projektu wxWidgetsDialog
- Vytvoření uživatelského rozhraní
- Přiřazení funkcí k událostem

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programování v jazyce C, nejlépe v rozsahu základního kurzu "Programovací jazyk C++ (základní kurz)".


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Programovací jazyk C++ na platformě Dev C++ (základní kurz)

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.