• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz

Pokročilý kurz je určen všem programátorům v jazyce Visual Basic for Application (VBA), kteří si chtějí dále prohloubit svoje znalosti získané v základním kurzu. Kurz se věnuje tématům automatického zpracování tabulek a souborů pomocí VBA, hovořit se bude také o formulářích a ovládacích prvcích. Dalšími tématy jsou práce s e-Mailem pomocí VBA, práce s grafy a s hypertextovými odkazy v tabulkách. Výuka je založena na praktických příkladech z praxe.

Uměli byste vytvořit program, který automaticky otevře zdroj dat, načte aktuální data a provede výpočty, uloží výsledky do připravené grafické šablony, uloží a vytvoří PDF report a ten automaticky rozšle e-mailem určeným příjemcům? Po absolvování tohoto kurzu budete mít dostatek znalostí takovýto nebo podobný úkol vyřešit. S použitím praktických příkladů, které na kurzu probíráme budete mít k dispozici i zdrojové kody, jejichž úpravou se k výsledku dopracujete rychle a efektivně :-)

Poznámka: Pokročilou problematiku VBA pro Excel jsme rozdělili do dvou kurzů "Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz" a "Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz". Každý z těchto kurzů se zabývá jinými tématy, tj. je možné nezávisle absolvovat kurz II. nebo kurz III. a nebo oba. Další informace viz osnovy kurzů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Zopakování základních pojmů a pravidel pro práci s Visual Basicem
- Procedura, makro, funkce, dostupnost - lokální a globální
- Moduly
- Objektový model Excelu, objekty, metody, vlastnosti
- Události, událostní procedury a jejich spouštění
Pokročilá práce s tabulkami pomocí VBA
- Procházení tabulky, automatická úprava dat
- Výběr aktuální datové oblasti, nalezení posledního řádku / sloupce
- Automatické doplnění vzorců do tabulky
Práce se soubory a složkami pomocí VBA
- Otevření souboru, vyvolání dialogového okna „otevřít soubor“ včetně výběru typu souboru
- Uložení souboru, vyvolání dialogového okna „Uložit jako“
- Výběr složky, dialogové okno pro výběr složky
- Procházení adresáře (složky), zjištění souborů ve složce
- Zjištění informací o souboru
Formuláře ve VBA - pokročilá práce s ovládacími prvky ve formulářích
- Seznam, pole se seznamem s více sloupci
- Načtení obsahu pole se seznamem
- Zaškrtávací pole, přepínače, tlačítka, obrázek atd.
- Vzájemné propojení prvků
- Skrývání a zobrazování objektů
- Komplexní příklad formuláře ve VBA
E-mail pomocí VBA
- Práce s objektem Outlook.Application v prostředí VBA
- Vytvoření e-mailové zprávy, parametry zprávy, příloha
- Automatický e-mailing (rozesílání e-mailů na základě tabulky v Excelu – více příjemců)
Grafy pomocí VBA
- Vytvoření grafu, propojení se zdrojem dat, různé typy grafů
- Úprava grafu pomocí VBA – datová řada, datový bod, osy, popisky atd…
Hypertextové odkazy pomocí VBA
- Vložení hypertextového odkazu do tabulky s využitím VBA.
- Otevření dialogového okna pro výběr souboru, uložení odkazu na soubor do tabulky formou hypertextového odkazu.

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programování v jazyce VBA, nejlépe v rozsahu základního kurzu "Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz".


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi Office 365 / 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel - Automatizace činností, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Jakub S.
Přínosné školení v klidné učebně. Vše dobře vysvětleno. Fajn bylo i občerstvení.

Ivana K.
Super školenie :-) mnoho zaujímavých príkladov :-)