• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Postgre SQL

Prakticky zaměřený kurz, který seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL na platformě Postgre SQL. Součástí kurzu je teoretická část, která seznámí posluchače s principem uložení dat v relačních databázových systémech, principem vztahů, tabulek, relací a schémat. Dále se účastníci seznámí se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Od jednoduchých a základních příkazů SELECT až po složité JOINY, agregační a výpočtové funkce, množinové operátory, poddotazy, korelované poddotazy, hierarchické a rekurzivní dotazy, akční dotazy pro manipulaci s daty atd.
Tento kurz je „Pečlivě namíchaný mix teoretického výkladu, názorných příkladů a samostatných cvičení“. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte, s použitím databázového systému Postgre SQL a nástroje DBeaver (alt. PgAdmin). Ke kurzu obdržíte množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukové databáze, na které bude vše demonstrováno a můžete jí využít k dalšímu samostatnému studiu či procvičování probírané látky.
Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé účastníky, kteří si přejí dané problematice porozumět hlouběji a do detailů. Pro mírně pokročilé účastníky máme připravené složitější příklady a samostatné úkoly pro pochopení složitějších souvislostí a konstrukcí dotazů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 14 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do SQL
- Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze
- Organizace dat v relačních databázích, tabulky, relace, vztahy, schémata
Databázový server POSTGRE SQL a nástroj DBEaver (PgAdmin)
- Kde získat potřebné nástroje
- Instalace, spuštění, připojení k databázi
- Popis základních objektů databáze a seznámení s grafickým prostředím DBeaver
Příkaz SELECT.
- Trocha teorie kolem příkazu SELECT - projekce, restrikce, spojení.
- Základní syntaxe příkazu SELECT.
- Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
- Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce COALESCE.
Klauzule WHERE a ORDER BY
- Filtrování dat na úrovni jednotlivých řádků.
- Logické operátory v klauzuli WHERE.
- Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
- Řazení záznamů - operátor ORDER BY.
"Jednořádkové" výpočtové funkce, funkce pro práci s řetězci a datumy.
- Datové typy v SQL, rozdíly v práci s jednotlivými typy hodnot.
- Řetězcové (znakové) funkce.
- Numerické funkce.
- Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
- Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
- Logické funkce, funkce CASE-WHEN.
- Práce s polem (ARRAY), převedení položek pole na řetězec s oddělovači
Dotazy nad více tabulkami - spojení (join).
- Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
- Syntaxe spojení v klauzuli FROM.
- Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
- Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).
Agregační (víceřádkové) funkce.
- Přehled a popis agregačních funkcí.
- Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
- Klauzule GROUP BY.
- Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.
Vnořené SQL dotazy (subqueries), hierarchické dotazy
- Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
- Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
- Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
- Hierarchické dotazy, rozšíření „tablefunc“ a příkaz „connectby“
Akční dotazy - Manipulace s tabulkami
- Příkaz CREATE TABLE.
- Příkaz ATER TABLE - změna existujících tabulek.
- Příkaz DROP TABLE.
Akční dotazy - Manipulace s daty v tabulkách
- Příkaz INSERT INTO.
- Příkaz UPDATE.
- Příkaz DELETE.
Management tabulek, nástroje pro relace a konzistenci dat, integritní omezení
- Jednoduchá integritní omezení – CONSTRAINT - typ CHECK.
- Další typy integritních omezení (constraints) - primární a sekundární klíče, definice a použití.
Další databázové objekty.
- Sekvence.
- Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
- Synonyma.
Transakce.
- Účel transakcí - pojem ACID.
- Syntaxe transakcí, savepoints.
- Implicitní commit a rollback.
- Statement-level transakce.

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a systémem Windows. Jakékoliv další zkušenosti s databázovými systémy či programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Reference - hodnocení


JAROSLAV B.
Naprostá spokojenost. Kurz je velice dobře postaven a strukturou mi naprosto vyhovuje.

Lukáš L.
Tempo super, velká ochota, celkově spokojenost, následně se uvidí v praxi.

Tomáš B.
Školení, které dá jednoduchou formou možnost náhledu do problematiky SQL. Příklady od jednoduchých ke složitějším formou praktických příkladů, které půjdou v praxi použít jako mustr a odrazový můstek.

Josef H.
Celkově jsem s kurzem i školitelem velmi spokojen, splnil má očekávání. Pokud bude příležitost, rád se zúčastním i některého dalšího kurzu.

Radek P.
Kurz byl krásně svižný a plný užitečných a zajímavých funkcí. Databaze ve které jsme pracovali měla všechny potřebné parametry pro vyzkoušení si veškteré probírané látky.

Jan K.
Kurz hodnotím jako přínosný a splnil moje očekávání. Děkuji.

Martina K.
Vzhledem k individuálnímu přístupu jsem se dozvěděla přesně to co mě zajímalo a mohli jsme snadno probrat chyby, které jsem měla v příkladech. Učení příkladem je za mě TOP, člověk si hned může vyzkoušet co se dozví. Děkuji

Jan K.
Kurz byl super, splnil má očekávání, lektor byl ochotný a vstřícný. Za krátkou dobu bylo možné získat mnoho praktických informací a znalostí.