• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Excel - Kontingenční tabulky, analýza dat

Potřebujete analyzovat rozsáhlá data, slučovat informace do skupin, provádět souhrnné výpočty i dílčí výpočty za skupiny záznamů? Chcete se dozvědět tipy a triky jak s daty efektivně pracovat, analyzovat je i vizualizovat pomocí grafů? Jak data včetně výpočtů elegantně a rychle připravit pro tisk či publikování v PDF? Potřebujete provádět manažerské analýzy a vizualizace dat?

Kurz je zaměřen na analýzu rozsáhlejších datových tabulek a dalších datových souborů pomocí nástrojů "Kontingenční tabulka (Pivot table)" a "Souhrn (Total)" v programu MS Excel. Kurz seznámí posluchače se základy tvorby kontingenčních tabulek a dále i s pokročilými nástroji kontingenčních tabulek. Použití funkcí a výpočtů v kontingenčních tabulkách, kontingenční grafy. Vše dokumentováno bohatými příklady z praxe.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 3 950.-  Kč bez DPH, 4 780.-  Kč včetně DPH, délka 1 den, celkem 6 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do problematiky
- Základní vysvětlení principu kontingenčních tabulek
- Požadavky na strukturu vstupních dat
- Srovnání nástroje „Kontingenční tabulka“ s nástrojem „Souhrn“
Získání vstupních dat pro kontingenční tabulku
- Tabulka vytvořená z dat uvedených v listu sešitu Excel
- Vícenásobná oblast sloučení
- Použití externího zdroje dat pro kontingenční tabulku
Vytvoření jednoduché kontingenční tabulky
- Vysvětlení použití základních konstrukčních prvků tabulky – polí „řádek“, „sloupec“, „stránka“ a „data“, princip tvorby tabulky
- Základní formátování tabulky, možnosti zobrazení a skrytí skupinových položek
Práce s kontingenční tabulkou
- Dodatečná změna struktury tabulky
- Aktualizace dat
- Zobrazení a skrytí detailů polí
Pokročilé techniky pro práci s kontingenční tabulkou
- Různé možnosti nastavení pro datová výpočtová pole – procenta, mezisoučty, počty
Výpočty v kontingenční tabulce
- Použití výpočtového pole
- Použití výpočtové položky v kontingenční tabulce
- Vytváření intervalových kategorií pro číselné a časové údaje
Pokročilé formátování kontingenční tabulky
- Styly pro kontingenční tabulku
- Použití podmíněného formátu
Kontingenční graf
- Vytvoření kontingenčního grafu na základě kontingenční tabulky
- Popis jednotlivých typů grafů vhodných pro zobrazení dat uvedených v kontingenční tabulce
- Formátování a úprava grafu
- Pokročilejší práce s jednotlivými objekty grafu (datové řady, osy, popisky, spojnice trendu, mřížky atd…)
Závěr - shrnutí
- Tipy a triky na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programu MS Excel, zhruba na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Předpokládáme tedy základní znalost práce s programem MS Excel, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají tyto verze MS Excelu: Office 365/2019/2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Excel - Automatizace činností, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Reference - hodnocení


Zbyněk P.
Oceňuji individuální přístup ve smyslu reakce na dotazy studenta, s vysvětlením a nelezením správného řešení.

Lucie T.
Děkuji za kurz, snad využiji všechny znalosti.

Iva Š.
Kurz byl přínosný, vše bude využitelné v pracovním procesu.

Vojtěch N.
Vyuziji určitě mnoho veci, které jsme si ukázali. A to jak v rámci hlavního tématu (kontingenční tabulky), tak obecně pri praci s excelem.

Hana B.
Kurz byl určitě přínosem. Výborná úroveň výkladu témat a různých pomůcek.

Jaroslav H.
Celkově hodnotím kurz nanejvýš pozitivně, lektor působil velice kvalifikovaným dojmem, byl velice příjemný, ochotný, nápomocný, veškerý přednes a ukázky byly srozumitelné a přehledné. Opravdu se těším, až budu moci vyzkoušet novinky, které jsem se na kurzu naučil, v pracovní praxi. Děkuji za školení!

Kateřina T.
Lektor vše jasně a srozumitelně vysvětlil. Získané informace určitě využiji ve své práci. A také jsem se dozvěděla i něco navíc, třeba klávesové vychytávky byly velká novinka. Celkově hodnotím jako skvělé školení.