• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Teorie databázových systémů

Kurz je určen pro analytiky a programátory databázových aplikací. Naučí je vytvářet a používat datové modely, které slouží jako základní kameny návrhu a tvorby databázových systémů. Hovořit se bude o konceptuálních ER modelech a relačních modelech. Tento kurz doporučujeme všem, kteří se hodlají věnovat návrhu a tvorbě databází ať již v jakémkoli databázovém programu (MS Access, MySQL, MS SQL server, ORACLE SQL server atd.)

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 1 950.-  Kč bez DPH, 2 360.-  Kč včetně DPH, délka 1 den, celkem 5 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod, proces návrhu a realizace databázového systému
- Účel a cíle datového modelování
- Nástroje datového modelování, datové modely, CASE programy
Konceptuální datový model, ER model
- Struktura, objekty, sestavení na základě analýzy reality
- Entitní typ, entita
- Popis entitního typu, entita vs. entitní typ, grafické znázornění v ER modelu
- Atributy, primární (klíčový) atribut a jeho význam
Vztahy – popis a grafické znázornění v ER modelu
- Kardinalita vztahu (1:1,1:N, M:N)
- Analýza kardinality vztahu
- Vztah M:N s časovým rozlišením
Relační datový model
- Struktura, objekty – tabulky a relace
- Relace – vysvětlení pojmu, primární a cizí klíč, vlastnosti relace
Transformace ER modelu do relačního
- Postup transformace – vysvětlení základních pravidel
- Pravidla pro transformaci vztahů dle jednotlivých kardinalit
Funkční a dynamické modely, úvod do problematiky
Praktické cvičení na příkladech

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro tento kurz nejsou zapotřebí žádné vstupní znalosti.


Poznámka:

-


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Access I. - základní kurz MS Access II. - pokročilý kurz (tvorba aplikací) Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server MySQL Programování v PHP II. - pokročilý kurz - OOP a Databáze

Reference - hodnocení


Andrea M.
Výborné školení, které se mi opravdu v zaměstnání hodilo. Lituji jedině toho, že jsem se tohoto školení mohla zúčastnit až po takové době, kdy se v oboru vyskytuji. Považuji za výborný základ.

Petr K.
Se školením jsem byl spokojen.

Dagmar H.
Získané znalosti využiji k profesnímu rozvoji a ve svém oboru.