• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz

Pokročilý kurz (III.) je určen všem programátorům v jazyce Visual Basic for Application (VBA), kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti v oblasti pokročilé práce s daty pomocí VBA. Kurz se věnuje tématům automatického importu a exportu dat pomocí VBA, propojení s externí databází, databázovým serverem a nebo Wordem. Hovořit se bude o knihovnách ADO, DAO, objektech connection a recordset, rozhraní ODBC.  Výuka je založena na praktických příkladech z praxe.

Přejete si MS Excel povýšit na skutečně mistrovský nástroj analýzy dat a reportingu? Zautomatizovat procesy, používat veškerou konktivitu na databáze a externí zdroje dat, využívat všech možností kontingenčních tabulek a to automatizovaně pomocí VBA? Pracujete v pracovní skupině a přejete si sdílet tabulky a data v Excelu na vyšší úrovni, včetně možnosti přihlašování uživatelů a definování uživatelských rolí? Případně by Vás zajímalo jak automatizovaně vytvářet dokumenty a vyplňovat jejich obsah na základě dat z databáze či tabulky? Pokud Vás vyýběr témat zaujal, pak je tento kurz určen právě Vám!

Poznámka: Pokročilou problematiku VBA pro Excel jsme rozdělili do dvou kurzů "Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz" a "Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz". Každý z těchto kurzů se zabývá jinými tématy, tj. je možné nezávisle absolvovat kurz II. nebo kurz III. a nebo oba. Další informace viz osnovy kurzů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 7 950.-  Kč bez DPH, 9 620.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Práce s kontingenčními tabulkami ve VBA
- Vytvoření kontingenční tabulky na základě dat v Excelu
- Vytvoření kontingenční tabulky na základě externího zdroje dat
- Úpravy kontingenční tabulky pomocí VBA – přidání řádkových a sloupcových polí, nastavení filtrů, úprava grafiky atd.
Propojení MS Excelu a databáze MS Accessu pomocí VBA a DAO
- Seznámení s knihovnou DAO pro práci s daty
- Automatický export z Accessu do Excelu pomocí VBA
- Automatický Import do Accessu z Excelu pomocí VBA
Propojení Excelu s databázovým serverem pomocí ADO a VBA
- Automatická detekce ODBC konektoru pomocí VBA pro připojení k externí databázi
- Připojení k databázi, objekt connection
- Definice zdroje dat, tabulka, objekt Recordset. Použití SQL pro definování zdroje dat.
- Zadávání / prohlížení / úpravy dat v databázi pomocí VBA
- Vyhledávání záznamů dle podmínky where pomocí SQL, použití agregačních funkcí (MIN, MAX, SUM, COUNT atd.)
Propojení Excelu s Wordem pomocí VBA
- Automatické doplňování údajů do Wordu z Excelu
- Definice záložky – objekt Bookmark
- Vyplnění textu v místě záložky
- Uložení šablony pod novým jménem
Vytvoření „aplikace v Excelu“ s možností přihlašování uživatelů pomocí jména a hesla
- Vytvoření přihlašovacího formuláře
- Definice uživatelů, práv a hesel
- Skrývání listů na základě práv přihlášeného uživatele

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programování v jazyce VBA, nejlépe alespoň v rozsahu základního kurzu "Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz".


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi Office 365 / 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel - Automatizace činností, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Miloš V.
Školení se mi líbilo, splnilo očekávání a probíraná témata a příklady využiji v praxi.

Petr F.
Školení splnilo veškerá očekávání. Rozhodně doporučuji.