• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Access II. - pokročilý kurz (tvorba aplikací)

Přejete si sdílet data se svými kolegy či předávat strukturovaná data mezi jednotlivými odděleními ve firmě? Přejete si zadaná data analyzovat, provádět výpočty, filtrovat, či tisknout a publikovat?

Cílem školení je vytvoření funkční, složitější databázové aplikace. Jako hlavní příklad používáme ukázkovou databázi "Knihovna" se všemi základními funkcemi jako evidence autorů, děl, výtisků, výpůjček a čtenářů. Na školení projdeme celým procesem od návrhu až po realizaci databáze včetně použití složitějších vazeb, formulářových prvků a maker.
Ke kurzu jsou k dispozici výukové materiály v elektronické podobě v PDF a dále ukázkové složitější databáze.

V kurzu se zabýváme detailním popisem jednotlivých objektů databáze (tabulky pro ukládání dat, dotazy pro třídění a řazení dat, formuláře pro zadávání dat a sestavy pro tisk dat) a naučíme se tyto objekty navrhovat, vytvářet a sestavovat do databázové aplikace. Naučíme se v databázi využívat další nástroje jako jsou makra, uživatelské panely nástrojů, nabídky, příkazová tlačítka, výběrová pole, seznamy a další. Seznámíme se i se základy jazyka Visual Basic.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 14 výukových hodin.
Podrobná osnova


Opakování a rozšíření znalostí teorie databázových systémů
- Úvod, proces návrhu a realizace databáze
- Strukturovaná analýza, konceptuální datový model, data flow diagram, životní cyklus entit
- Relační datový model, složitější příklady, vztah M:N s časovým rozlišením
Základní objekty MS Accessu - rozšíření znalostí
- Nástroje MS Accessu pro tvorbu aplikací
- Tabulky a relace (indexy, typy relací a spojení, referenční integrita)
- Výběrové dotazy
- Dotaz s parametrem
- Výpočtové pole dotazu
- Souhrny v dotazech
- Křížové dotazy
- Akční dotazy
- Vytvářecí dotaz
- Přidávací dotaz
- Odstraňovací dotaz
- Aktualizační dotaz
- Dotaz nad dotazem (vnořené dotazy)
- Použití Null v dotazech, vnější a vnitřní spojení - použití (left a right join)
- Formuláře – formulář s podformulářem s časovým rozlišením, formuláře pro zadávání dat a pro prohlížení dat
- Sestavy
Vytvoření aplikace – ukázka na souhrnném příkladu
- Formulář s podformulářem, sestava s podsestavou, nad relační strukturou M:N
- Vyhledání konkrétního záznamu ve formuláři (sestavě) na základě výběru podmínky v poli se seznamem (combo box)
- Vyhledávání souvisejících záznamů pro tříúrovňový seznam (třítabulková struktura, dvě relace)
- Vzájemná vazba formulářů z nabídkového (MENU) formuláře, otevírací a zavírací tlačítka
- Možnosti „Při spuštění“ databáze – skrytí okna databáze, zobrazení MENU formuláře
Automatizace aplikací pomocí jazyka VISUAL BASIC
- Základní pojmy a principy jazyka Visual Basic
- Editor jazyka, kompilátor, seznámení s prostředím, uživatelská nastavení
- Událostní procedury ve formulářích
- Ukázka práce s Visual Basicem na příkladech
Databáze MS Access na síti a ve víceuživatelském prostředí
- Architektura klient – server, souborový server MS Jet, výhody a nevýhody, možnost převodu Accessovské databáze na SQL server
- Základní pravidla pro tvorbu databází ve víceuživatelském prostředí
Ukázka některých databázových projektů na závěr, rozbor návrhu a řešení
- Diskuse, dotazy posluchačů

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programu MS Access, na úrovni kurzu MS Access I. - základní kurz.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají tyto verze MS Accessu Office 365 / 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů MS Access I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Visual Basic pro MS Access

Reference - hodnocení


Michal P.
výborná odbornost lektora - rychlé a kvalitní zodpovězení mých dotazů, osobní přístup

David F.
Školení probíhalo v dobrém tempu s dobrým výkladem. Cvičení byla smysluplná a použitelná i v praxi. Rozhodně využiji nabité znalosti a tipy/triky pro moje budoucí projekty.