• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Programování v C#, MS Visual Studio a .NET (pokročilý kurz)

Kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce C# na platformě MS Visual Studio a .NET. Kurz navazuje na základní kurz programování v C# na platformě MS Visual Studio a .NET. Kurz se věnuje objektově orientovanému programování a dále práci s daty a databázemi prostřednictvím jazyka C# a ADO.NET.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 4 950.-  Kč bez DPH, 5 990.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Objektově orientované programování – seznámení s problematikou
- Jmenné prostory
- Třídy a struktury, členy tříd
- Instance tříd a statické metody, atributy, konstruktory
- Garbage Collector - správa paměti
- Specifikátory přístupu
- Datové a funkční členy
- Metody a vlastnosti
Dědičnost a polymorfismus
- Přetěžování
- Jednoduchá dědičnost a její využití
- Virtuální metody
- Abstraktní třídy a metody
- Statické metody a proměnné
- Rozhraní a vícenásobná implementace rozhraní
Proměnné obsahující reference na objekty
- Využití referencí
- Objektové proměnné
Konverze datových typů
- Které typy lze vzájemně konvertovat
- Metody pro konverzi datových typů
Často používané třídy .NET
- String
- Třída Enumeration a cyklus foreach
- Třída Dictionary
- Tříd IO pro standardní vstup a výstup, textové soubory
Práce s daty – textové soubory
- Objekty pro přístup k textovým souborům
- Otevření textového souboru
- Načtení a zobrazení textového souboru
- Zavření textového souboru
- Zpracování textu - parsování, úvod k regulárním výrazům
- Zápis do souboru
Krátký přehled o technologiích ADO.NET, ASP.NET
- Jazyk LINQ
- WCF (Windows Communications Foundation)
Shrnutí, tipy a triky na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programování v jazyce C#, nejlépe v rozsahu základního kurzu "Programovací jazyk C# na platformě MS Visual Studio a .NET (základní kurz)".


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Programování v C#, MS Visual Studio a .NET (základní kurz)

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.