• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Statistické zpracování dat je v dnešní době čím dál více potřebné a aktuální téma a to v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry.

Tématem našeho kurzu je výuka statistického zpracování dat v oblíbeném a volně šiřitelném programu "R".

Software "R" je freeware nástrojem pro statistické zpracování dat který konkuruje komerčním programům jako Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad.
Účastníci kurzu se seznámí s prací v prostředí programu "R" a mohou tak ušetřit poměrně vysoké náklady, které by jinak vydali na pořízení komerčního statistického software.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech z praxe a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou Zakázkového firmního školení. V tomto případě může být výuka provedena i v software Statistica nebo Spss.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 1 den, celkem 8 výukových hodin.
Podrobná osnova


Vysvětlení základních statistických pojmů
Základy práce se statistickými daty v programu "R" (pro zakázková firemní školení případně Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad)
- Získávání dat a jejich příprava pro statistické zpracování
- Ukázky přehledného zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace
Základy statistického testování hypotéz
Vysvětlení nejčastěji používaných statistických metod na praktických příkladech:
Statistické testy:
- Jednovýběrový t test
- Dvouvýběrový t test
- Párový t test
- Neparametrické testy
Statistická analýza:
- Korelační analýza
- Regresní analýza
- Analýza kontingenčních tabulek
- Analýza rozptylu (ANOVA)
- Analýza přežití
- Faktorová analýza
- Shlukovací analýza
- Korespondenční analýza
- Analýza časových řad
Procvičení použití správné metody na konkrétních příkladech z praxe
- Praktické ukázky v programu "R"
Diskuse, dotazy na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalosti ovládání počítače. Pro pochopení matematického aparátu postačí znalost SŠ matematiky.


Poznámka:

-


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Analýza rozptylu v programu "R" - pokročilý kurz Mnohorozměrná statistika v programu "R" - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Kateřina J.
Školení se mi líbilo a bylo pro mne přínosné.

Leona V.
Kurz splnil mé očekávání z hlediska základního seznámení se s programem R. Osobně bych uvítala školení ještě delší cca o 1-2 hodiny s možností více procvičit konkrétní příklady v programu R.

Zuzana B.
Školení hodnotím velmi pozitivně. Do značné míry splnilo mé očekávání. Nestihla se probrat sice všechna témata, to je však vzhledem k rozdílné úrovni jednotlivých účastníků pochopitelné. Školení bylo užitečné jak pro úplného začátečníka, tak i pro člověka s již základními znalostmi. Lektor vše přizpůsobil účastník, situaci a jejich potřebám.

Čestmír S.
Kurz splnil mé očekávání. Problematická byla nestejná úroveň odborných znalostí účastníků.

Kamil O.
Školení obsahovalo vše co jsem si představoval. Lektor zvládl vše krásně vysvětlit a přizpůsobil kurz našim pracovním potřebám. Bylo vidět, že se v problematice vyznal.

Pavla H.
Školení bylo užitečné pro získání přehledu o různých základních statistických metodách.

Petr D.
Příjemný lektor, který překvapil svojí odbornou kvalitou. Výuku pružně přizpůsobil.