• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Oracle Business Intelligence (OBI) - základy vizualizace

Vyvážený 3 denní detailní kurz vizualizace v Oracle BI, který v logických celcích střídá teoretický výklad s praktickými ukázkami a samostatnými cvičeními. Účastníci kurzu se nejdříve seznámí s jednotlivými komponentami nástroje (OBI Interactive Dashboards, OBI Answers a OBI Delivers) a dojde k osvětlení specifické terminologie, kterou OBI používá, tzn. vysvětlíme si, co se rozumí pod pojmy panel, stránka panelu, oddíl, výzva, analýza atp., tak aby se uživatelé cítili v průběhu školení komfortně a neztráceli se ve výkladu.

Poté se ve výkladu zaměříme na práci s již publikovanými reporty, u kterých si ukážeme, že v případě OBI se skutečně nejedná o statický reporting, ale nástroj nabízí spoustu interaktivních funkcí, které uživateli umožní nejen standardní filtraci, ale různé modifikace reportů, které si navíc uživatel může uložit tak, aby se ke svému nastavení mohl kdykoliv vrátit.

Hlavní část školení je zaměřena na tvorbu vlastních výstupů a jejich následnou publikaci. Účastníci si zkusí vytvořit vlastní analýzy, ve kterých si ukážeme základní grafické a obsahové modifikace výstupu a zaměříme se na jednotlivé možnosti seskupování (schránky, skupiny)  a omezování dat (filtrace, kroky výběru). Představíme si různé typy zobrazení dat, jako je tabulka, kontingenční tabulka nebo nespočet typů grafů. Ve chvíli, kdy už umíme analýzu vytvořit, bylo by škoda se o ni nepodělit. Ukážeme si tedy jak analýzu umístit na panel a jak uživatelům reportu umožnit co nejkomfortnější práci s Vašimi výstupy. Na závěr kurzu  si necháme takové bonbónky jako je Action Framework Linking, Master-Detail a detailněji si představíme komponentu OBI Delivers, to znamená vysvětlíme si, co je to Alert a jaké má možnosti.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nechtějí jen konzumovat výstupy ostatních kolegů, ale aktivně si vytvářet vlastní reporty. Práce s nástrojem nevyžaduje znalost SQL.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 16 900.-  Kč bez DPH, 20 449.-  Kč včetně DPH, délka 3 dny, celkem 21 výukových hodin.
Podrobná osnova


1. den
Představení nástroje OBI EE
Základní práce s nástrojem
- Uživatelský přístup do školícího prostředí OBI
- Uživatelské nastavení (výchozí stránka, jazyk)
- Navigace v prostředí OBI (Domů, Menu, BI Presentation Catalog, Panel)
Úvod do OBI Interactive Dashboards (práce s reporty na panelu)
- Omezování dat a výběr pohledu na panelu
- Uložení vlastního přizpůsobení a zařazení reportů mezi oblíbené
- Funkčnosti v analýzách (zejména nad kontingenční tabulkou: řazení, změna pořadí sloupců, přetažení sloupců)
- Export PDF/XLS, Tisk
Úvod do Oracle Business Intelligence Answers
- Seznámení s OBI komponentou Answers - nástroj pro vytváření analýz
Vytvoření analýzy a její základní vizualizační a obsahová modifikace
Hierarchický sloupec
Omezování a seskupování dat v OBI Answers
- Základní možnosti filtrace
2. den
Omezování a seskupování dat v OBI Answers
- Kroky výběru
- Skupiny, vypočítané položky
- Schránky
Kombinace sestav za použití množinových operátorů
Interpretace výsledků pomocí různých typů zobrazení
- Základní typy zobrazení (graf, kontingenční tabulka)
3. den
Interpretace výsledků pomocí různých typů zobrazení
- Základní typy zobrazení (výběr sloupce, výběr zobrazení)
- Další možnosti vizualizace dat
OBI Interactive Dashboards
- Tvorba interaktivních panelů
- Výzva panelu
Action Framework
Master – Detail Linking
- Stručné seznámení s OBI Delivers – nástroj pro doručení výsledků

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

-


Poznámka:

-

Reference - hodnocení


Vladimír J.
výborné,výborné,výborné