• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Excel II. - pokročilý kurz

S programem MS Excel dnes mnoho lidí pracuje denně a často se stává i jejich hlavním pracovním nástrojem. Ne každý ale umí využít všechny možnosti Excelu opravdu účelně. Pokročilý kurz Excelu Vám umožní Vaší práci zrychlit a zefektivnit, s využitím složitějších nástrojů a pracovních postupů. Naučíte se používat složitější a vnořené funkce, vytvářet vícerozměrné tabulky. Seznámíte se s nástroji Excelu pro práci s daty (třídění, řazení, import a export, filtry). Dále se naučíte pracovat s některými analytickými nástroji Excelu (souhrny, hledání řešení), naučíte se vytvářet kontingenční tabulky a vytvářet složitější grafy. Během kurzu je kladen důraz na pracovní postupy, případové studie a typické příklady administrativního, manažerského a analytického charakteru.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 3 950.-  Kč bez DPH, 4 780.-  Kč včetně DPH, délka 1 den, celkem 8 výukových hodin.
Podrobná osnova


Krátké zopakování znalostí ze základního kurzu, navázání výkladu
- Ovládání programu - tipy a triky, klávesové zkratky
Formátování
- Složitější formáty buněk
- Podmíněné formátování, vytvoření pravidel
Funkce
- Složitější funkce (matematické, textové, vyhledávací, datum a čas atd.)
- Vnořené funkce
Ověřování vstupních dat
- Definování podmínky pro ověření
- Seznam povolených hodnot v buňce
Grafy
- Základní typy grafů
- Kombinované typy grafů
- Grafická úprava grafu
- Další objekty v grafech (popis kategorií, legenda, přidání a odstranění datové řady, hlavní a vedlejší osy…)
- Vkládání dalších objektů do grafu (spojnice trendu, chybové úsečky)
Databázové nástroje
- Třídění, řazení dat
- Filtry - automatický filtr, rozšířený filtr
Souhrny
- Jednoduchý souhrn
- Dvojitý souhrn
- Formátování souhrnu
Kontingenční tabulka
- Vytvoření kontingenční tabulky
- Úpravy a formátování kontingenční tabulky
Úvod do maker
- Nahrávání makra
- Jednoduché úpravy makra

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalosti na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Předpokládáme tedy základní znalost práce s programem MS Excel, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi Office 365/2019/2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Excel - Automatizace činností, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Reference - hodnocení


Martin L.
Jsem plně spokojený, jak s obsahem, tak se způsobem výuky. S panem lektorem jsem též velmi spokojen a mohu pouze doporučit. Rád bych ve školení v budoucnu pokračoval a dosáhl vyšší úrovně znalostí nejen v Excelu.

Petr K.
Velice přínosné školení, pro mně zejména přínosné tipy a triky pro grafické úpravy tabulek. Lektor,vždy pomohl a správně nasměroval,když bylo potřeba.