• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Provádíte v Excelu opakované a rutinní činosti, jako import dat, úpravu dat k dalšímu použití, vytváření přehledů a reportů se stále stejnou strukturou? Pomocí VBA lze opakované a rutinní činnosti zautomatizovat a ušetřit tak mnoho času. Ideálně, když se celá vaše tabulka či report za dané období vytvoří automaticky, např. pouze stisknutím jediného tlačítka!

Ideálním nástrojem této automatizace je právě programovací jazyk Visual Basic pro Excel (VBA). Naučte se programovat, zefektivnit a zautomatizovat vaše rutinní a opakované činnosti v Excelu!

Obsah kurzu se skládá z teoretického výkladu základů objektově orientovaného programování, názorných příkladů a samostatných cvičení. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte. Ke kurzu Vám dáme k dispozici množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukových skript v PDF.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 14 výukových hodin.
Podrobná osnova


Automatizace činností v MS Excelu, vysvětlení principu maker, vazba makra a kódu VBA
- Nahrávání maker
- Spouštění maker - klávesovou zkratkou, menu, panely nástrojů
- Automatické spouštění
- Umístění maker a jejich editace v prostředí editoru VB, analogie mezi makrem a procedurou Visual Basicu
Práce v prostředí modulu (Visual Basic for Application)
- Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru
- Nastavení prostředí modulu
- Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)
- Práce s nápovědou
- Prohlížeč objektů
Podprogram (Sub, Private Sub), procedura
- Vytvoření vlastní procedury
- Spouštění procedury pomocí tlačítka na listu
- Vytvoření tlačítka na panelu nástrojů pro spouštění procedury
Proměnné
- Deklarace proměnných
- Životnost proměnných, lokální a globální proměnné
Uživatelské funkce ve Visual basicu
- Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné
- Deklarace proměnných, životnost proměnných
- Dostupnost podprogramů a funkcí
Příkazy a klíčová slova VBA
- Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)
- Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)
- Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)
- Logické operátory
- Další funkce Visual Basicu – funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.
- Správa chyb při běhu procedury (On Error…., Err, Error)
Práce s objekty Excelu – úvod do objektově orientovaného programování
- Objekty Workbooks, Sheets, Range, Cells atd.
- Vlastnosti a metody objektů
- Kolekce objektů
- Deklarace proměnné typu objekt
- Použití With
- Ukázkové příklady pro práci s objekty Excelu
Uživatelské formuláře v Excelu, dialogová okna
- Vytvoření formuláře
- Nastavení vlastností formuláře
- Vlastnosti objektů formuláře
- Událostní procedury objektů formuláře
- Ukázkový příklad formulář

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by se měli dobře orientovat v programu MS Excel. Vítané jsou jakékoliv zkušenosti s programováním.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi Office365 / 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel II. - pokročilý kurz MS Excel - Automatizace činností, základy programování

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Richard L.
výborný kurz, oceňuji pedagogické a odborné znalosti lektora

Jana H.
Školení bylo prakticky zaměřené a velmi přínosné. Nabyté znalosti, mi pomohou ještě lépe využívat Excel, zefektivnit svojí práci a zejména oceňuji významnou úsporu času.

Tomáš H.
Výuka byla pro mne přínosná a školení splnilo moje očekávání.

Stanislava V.
Školení splnilo očekávání, dokonce jsem získala více informací než jsem očekávala. Toto školení je velmi přínosné pro mou práci, kde mohu prakticky využít získané znalosti a ukázkové příklady.