• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Tento kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Excel. Naučí Vás používat editor jazyka Visual Basic, naučí Vás vytvářet procedury, událostní procedury a funkce. Seznámí  se strukturou objektů MS Excelu, jejich metodami, vlastnostmi a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Obsah kurzu se skládá z teoretického výkladu základů objektově orientovaného programování, názorných příkladů a samostatných cvičení. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte. Ke kurzu Vám dáme k dispozici množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukových skript v PDF.

Víte jaký je rozdíl mezi procedurou, funkcí a událostní procedurou? Víte jak používat vlastnosti a metody objektů? Proč může být program "veřejný" nebo "soukromý"? Umíte používat datové typy a deklarovat proměnné? Umíte využívat cykly a podmínkové příkazy? Umíte zobrazovat informace a komunikovat s uživateli pomocí "msgbox" a "inputbox"? Umíte programově automaticky reagovat na hodnoty v buňkách, případně tyto hodnoty měnit? Umíte programově měnit barvu a formát buněk? Umíte Vaše programy spouštět pomocí tlačítek, nebo automaticky při určitých událostech?
Pokud se odpovědi na všechny uvedené otázky přejete dozvědět ucelenou, názornou a efektivní formou, přijďte na náš kurz!

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.Datum Město Hodin Dnů Cena * Cena vč. DPH * Lektor
1.12.2021 Praha 14 2 4 950.-  Kč 5 990.-  Kč Ing. Vít Zelený přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Pro fyzické osoby a samoplátce kurzů platí Cena bez DPH, pro firmy a plátce DPH platí cena včetně DPH. Více info zde.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
1.12.2021 středa 9:00 16:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 16:00 s pauzou na oběd.
2.12.2021 čtvrtek 9:00 16:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 16:00 s pauzou na oběd.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Automatizace činností v MS Excelu, vysvětlení principu maker, vazba makra a kódu VBA
- Nahrávání maker
- Spouštění maker - klávesovou zkratkou, menu, panely nástrojů
- Automatické spouštění
- Umístění maker a jejich editace v prostředí editoru VB, analogie mezi makrem a procedurou Visual Basicu
Práce v prostředí modulu (Visual Basic for Application)
- Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru
- Nastavení prostředí modulu
- Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)
- Práce s nápovědou
- Prohlížeč objektů
Podprogram (Sub, Private Sub), procedura
- Vytvoření vlastní procedury
- Spouštění procedury pomocí tlačítka na listu
- Vytvoření tlačítka na panelu nástrojů pro spouštění procedury
Proměnné
- Deklarace proměnných
- Životnost proměnných, lokální a globální proměnné
Uživatelské funkce ve Visual basicu
- Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné
- Deklarace proměnných, životnost proměnných
- Dostupnost podprogramů a funkcí
Příkazy a klíčová slova VBA
- Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)
- Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)
- Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)
- Logické operátory
- Další funkce Visual Basicu – funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.
- Správa chyb při běhu procedury (On Error…., Err, Error)
Práce s objekty Excelu – úvod do objektově orientovaného programování
- Objekty Workbooks, Sheets, Range, Cells atd.
- Vlastnosti a metody objektů
- Kolekce objektů
- Deklarace proměnné typu objekt
- Použití With
- Ukázkové příklady pro práci s objekty Excelu
Uživatelské formuláře v Excelu, dialogová okna
- Vytvoření formuláře
- Nastavení vlastností formuláře
- Použití ovládacích prvků ve formuláři (Button, OptionButton, CheckBox, ListBox, Combo box atd.)
- Vlastnosti objektů formuláře
- Událostní procedury objektů formuláře
- Vestavěné dialogy
- Ukázkový příklad – formulář pro zadávání dat

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by se měli dobře orientovat v programu MS Excel. Vítané jsou jakékoliv zkušenosti s programováním.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi 2019/2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz MS Excel II. - pokročilý kurz MS Excel pro manažery a ekonomy MS Excel - Makra, formuláře, základy programování

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Visual Basic pro MS Excel II. - pokročilý kurz Visual Basic pro MS Excel III. - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Richard L.
výborný kurz, oceňuji pedagogické a odborné znalosti lektora

Jana H.
Školení bylo prakticky zaměřené a velmi přínosné. Nabyté znalosti, mi pomohou ještě lépe využívat Excel, zefektivnit svojí práci a zejména oceňuji významnou úsporu času.

Tomáš H.
Výuka byla pro mne přínosná a školení splnilo moje očekávání.