• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
Počítačové kurzy a školení

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

Prakticky zaměřený kurz, který seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL na platformě ORACLE s použitím nástroje SQl Developer. V úvodu kurzu se účastníci seznámí s principem uložení dat v relačních databázových systémech, principem tabulek, relací a schémat. Dále se účastníci seznámí se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Od jednoduchých a základních příkazů SELECT až po složité JOINY, agregační a výpočtové funkce, množinové operátory, poddotazy, korelované poddotazy, hierarchické a rekurzivní dotazy, akční dotazy pro manipulaci s daty atd.
Tento kurz je „Pečlivě namíchaný mix teoretického výkladu, názorných příkladů a samostatných cvičení“. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte, s použitím databázového systému ORACLE a nástroje SQl Developer. Ke kurzu Vám dáme k dispozici množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukové databáze, na které bude vše demonstrováno a můžete jí využít k dalšímu samostatnému studiu či procvičování probírané látky.
Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé účastníky, kteří si přejí dané problematice porozumět hlouběji a do detailů. Pro mírně pokročilé účastníky máme připravené složitější příklady a samostatné úkoly pro pochopení složitějších souvislostí a konstrukcí dotazů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.Datum Město Hodin Dnů Cena * Cena vč. DPH * Lektor
18.7.2024 Praha 10 2 5 950.-  Kč 5 950.-  Kč Ing. Vít Zelený přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Nejsme plátci DPH. Proto se DPH do ceny nezapočítává.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
18.7.2024 čtvrtek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd
19.7.2024 pátek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd
26.9.2024 Praha 10 2 5 950.-  Kč 5 950.-  Kč Ing. Vít Zelený přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Nejsme plátci DPH. Proto se DPH do ceny nezapočítává.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
26.9.2024 čtvrtek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd
27.9.2024 pátek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd
21.11.2024 Praha 10 2 5 950.-  Kč 5 950.-  Kč Ing. Vít Zelený přihlásit se
(*) Poznámka k Ceně: Nejsme plátci DPH. Proto se DPH do ceny nezapočítává.
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
21.11.2024 čtvrtek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd
22.11.2024 pátek 9:00 15:00 Učebna Doubravická 1311/22, Praha - Háje Celodenní školení 9:00 až 15:00 s pauzou na oběd

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Úvod do SQL
- Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze
- Organizace dat v relačních databázích, tabulky, relace, vztahy, schémata
Databázový server ORACLE a nástroj SQL Developer
- Kde získat potřebné nástroje
- Instalace, spuštění, připojení k databázi
- Popis základních objektů databáze a seznámení s grafickým prostředím SQL Developer
Příkaz SELECT.
- Trocha teorie kolem příkazu SELECT - projekce, restrikce, spojení.
- Základní syntaxe příkazu SELECT.
- Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
- Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce NVL a COALESCE.
Klauzule WHERE a ORDER BY
- Filtrování dat na úrovni jednotlivých řádků.
- Logické operátory v klauzuli WHERE.
- Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
- Řazení záznamů - operátor ORDER BY.
"Jednořádkové" výpočtové funkce, funkce pro práci s řetězci a datumy.
- Datové typy v SQL, rozdíly v práci s jednotlivými typy hodnot.
- Řetězcové (znakové) funkce.
- Numerické funkce.
- Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
- Typ DATE a funkce pro práci s hodnotami typu DATE. („to_date“ a „to_char“)
- Logické funkce, funkce DECODE a CASE-WHEN.
Dotazy nad více tabulkami - spojení (JOIN).
- Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
- Syntaxe spojení - příkaz JOIN - ON.
- Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
- Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).
Agregační (víceřádkové) funkce.
- Přehled a popis agregačních funkcí.
- Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
- Klauzule GROUP BY.
- Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.
Vnořené SQL dotazy (subqueries), hierarchické dotazy
- Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
- Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
- Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
- Hierarchické dotazy, příkaz „connectby“
Akční dotazy - Manipulace s tabulkami a daty v tabulkách
- Příkaz CREATE TABLE.
- Příkaz ATER TABLE - změna existujících tabulek.
- Příkaz DROP TABLE.
- Příkaz INSERT INTO.
- Příkaz UPDATE.
- Příkaz DELETE.
Management tabulek, nástroje pro relace a konzistenci dat, integritní omezení
- Jednoduchá integritní omezení – CONSTRAINT - typ CHECK.
- Další typy integritních omezení (constraints) - primární a sekundární klíče, definice a použití.
Další databázové objekty.
- Sekvence.
- Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
- Synonyma.
Transakce.
- Účel transakcí - pojem ACID.
- Syntaxe transakcí, savepoints.
- Implicitní commit a rollback.
- Statement-level transakce.

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a systémem Windows. Jakékoliv další zkušenosti s databázovými systémy či programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Dotazovací jazyk PL/SQL - databázový server Oracle - pokročilý kurz Analytické nástroje SQL - DB server Oracle Oracle pro pokročilé - Optimalizace databáze, SQL tuning

Reference - hodnocení


Ján Š.
Skoleni mi dalo presne to co jsem ocekaval. Libila se mi i dostupnost ucebny autem a moznost parkovani.

Ludmila B.
Lektor byl příjemný, všechno stručně a jasně vysvětleno, bez zbytečné omáčky okolo. Značka ideál :)

Jana H.
byla jsem spokojená se školením, školení stručné, výstižné, jen bych asi uvítala školení delší a více příkladů

Martin C.
Školení splnilo mé očekávání. Potřeboval jsem SQL probrat od úplného začátku a v kurzu jsme prošli základní funkce. Příklady a jejich řešení také velmi pomohlo.

Martina B.
Já jsem byla spokojená. Kupodivu jsem pochopila i vnořené dotazy :-) Děkuji moc!

Jan N.
Na školení jsem si zopakoval již nabyté znalosti, stejně jako jsem se naučil věci, které jsem předtím neznal. Školení se mi líbilo, pokud čas dovolí, zúčastnil bych se někdy nějakého dalšího.

David K.
Zajímavý kurz, který proběhl bez problémů. Byl jsem spokojen.

Milada k.
Celkově kurz hodnotím jako velmi přínosný. Z pozice úplného začátečníka s SQL, zprvu náročné na orientaci, ale zvládnutelné. Oceňuji vstřícný přístup lektora.

Barbora P.
Školení splnilo očekávání, u praktických příkladů by se možná dalo víc zaměřit na to, co všechno se může pokazit.

Václav K.
Spousta praktických příkladů, názorné příklady, dostatečné vysvětlení, dost času na jednotlivé cvičení, aktivní přístup

Kateřina Š.
školení splnilo až předčilo mé očekávání, tempo i způsob výuky super, praktické příklady se vzestupnou obtížností v tempu, které se dalo zvládnout i pro začátečníka v probírané látce...díky

Renata B.
Jsem velice spokojená s osnovou kurzu s lektorem jeho výukou, ochotou a připraveností materiálů. Kurz rozhodně splnil moje očekávání.

Ivana K.
Školenie bolo príjemné a užitočné, páčilo sa mi praktické vysvetlenie tématiky na príkladoch :)

Petra K.
Školení splnilo mé očekávání. Možná více času na cvičení pro začátečníky :-)

Jan H.
Přínosný kurz, jehož výsledky jistě přenesu do své pracovní praxe. Zafungoval jak k zopakování některých věcí, tak k rozšíření a zvládnutí problematičtějších a složitějších témat. Lektor velmi příjemný a vstřícný.

Ondřej P.
Jelikož je kurz základní, tak by to dle mého názoru bylo lepší mírně zpomalit, hlavně co se týče samostatných příkladů (i za cenu menšího obsahu látky, "akční dotazy" bych klidně vypustil). Kurz byl zajímavý, přínosný, pan lektor má skvělé pedagogické schopnosti a myslím si, že pokud se zapracuje na některých drobnostech, tak kurz bude perfektní. :) Učebna byla neobvyklá a útulná.

Pavel Ž.
Vstřícné jednání, ochota. Bezvadné bylo, že jsme byli jen dva se stejnými požadavky, takže kurz byl takřka individuální.

Mirka F.
Školení splnilo má očekávání, bylo vedeno přiměřeným tempem. Byl i čas na probrání a zodpovězení otázek.

Michal H.
Efektivní, výborný rozsah a výklad, uvítal bych více času na samostatná řešení, ale v daném času na školení by to mělo vliv na rozsah kurzu.

Tereza B.
Základy SQL díky kurzu pochopeny. Skvěle vysvětleno. Vřele doporučuji.

Stanislav U.
Školení splnilo přesně mé očekávání. Chtěl jsem uvést do problematiky SQL jazyka což se povedlo.

Adéla V.
školení splnilo účel, získala jsem podrobné povědomí o problematice SQL...mohu dále doporučovat

Martina T.
Školení bylo vedeno perfektně, splnilo moje očekávání, pochopila jsem, co jsem potřebovala. Hodilo by se víc času na složitější témata, ale i z důvodu pracovního vytížení to bohužel není možné, i kdyby taková nabídka byla.

Richard L.
Výborné školení

Kristýna C.
S kurzem jsem spokojena, pomohl mi v ujasnění některých věcí a rozšíření mých dosavadních znalostí.

Lukáš S.
Školení mě bavilo, více bych se zaměřil na praktickou část a více času na úkoly.

Hana Š.
Základní seznámení s SQL, školení hodnotím jako výborné, splnilo očekávání. Velmi chválím lektora, pan Zelený je velmi ochotný, mluví srozumitelně a pochopitelně. Uvítala bych více času na jednotlivá cvičení, tedy i natažení kurzu o hodinu.

Tomáš B.
Školení splnilo moje očekávání, líbila se mi kombinace teorie a rovnou možnost vyzkoušet si vše v praxi, zároveň si myslím že i doba školení rozdělená na 2x 5 hodin je výborný nápad, protože má tak člověk možnost látku lépe zpracovat a udržet pozornost.

Miroslav T.
Za me velmi pratelsky lektor, ktery vse pekne a postupne vystvetloval, muzu jen doporucit. Pro me byl kurz urcite velkym prinosem, s temihle SQL prikazy se potkavam na denni bazi v praci a konecne jim i vice rozumim. Ted si jiz budu v praci jistejsi a klidnejsi.

Ondřej C.
Skolenie by som odporucil aj svojim kolegom. Z vedomostami ziskanymi pocas skolenia je jednoduche sa prakticky zapojit do investigacie dat, debat a svojpomocne vyhladavat pozadovane data napriec dazabazami.

František M.
Kurz splnil 100 procentne to, co sliboval.

Kristýna K.
Školení splnilo mé očekávání, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Navíc jsem získala skvělé materiály, které budu moci použít v budoucnosti při práci s SQL.

Marie J.
Odborné znalosti školitele, které nám v průběhu kurzu předal byly naprosto dostačující. Školení probíhalo online a i touto formou vše fungovalo naprosto v pořádku. Celkový dojem - spokojenost ze získaných znalostí.

Markéta B.
S průběhem kurzu jsem byla nadmíru spokojená. Poskytnuté podklady byly dobře zpracované a školitel má nejenom velmi dobré schopnosti vysvětlit danou látku, ale i mnoho odborných znalostí.

Kristýna J.
Oceňuji pana školitele za jeho profesionální přístup a velké znalosti. Vždy se snažil odpovědět na otázky.

Martin M.
Neměl jsem žádná očekávání, takže pro mne bylo všechno velice pozitivní. Tempo mi vyhovovalo, problematika byla jasně vysvětlena, lektor vše vysvětloval jasně a učebna byla nadmíru vybavena.

Petr T.
Hodnotím velmi kladně, zvláště množství příkladů a možnosti samostatného procvičování.

Robert S.
Jsem velmi spokojen se školením, dobré znalosti, dobré příklady, které dopomáhaly pochopit obsah látky , problematiky. Školení doporučím dál.

Lukáš V.
Všechno v pořádku, užitečné, splnilo očekávání.

Jiří B.
Kurz splnil přesně to, co jsem od něj očekával, případným zájemcům o danou problematiku bych ho určitě vřele doporučil.

Vladimír S.
Velmi přínosné, odpovídající inzerovanému popisu. Složitější a náročnější probírané funkce v praxi určitě nevyužiju, ale dobré o nich vědět.

David K.
Výborné vysvětlení základů SQL, splnilo očekávání.

Monika Z.
Kurz byl pro mě velmi přínosný pro mou budoucí pozici. Teď už jen zkoušet a zkoušet. Moc děkuji.

Michal G.
Školení se mi líbilo, problematika dobře vysvětlena. Doporučuji.

Petra Č.
Celkové školení bylo velmi dobré, doporučím kolegům.

Igor M.
Se školením spokojenost.

Tereza B.
Byla jsem velmi spokojená. Líbila se mi svižnost, zábavnost školení a myslím, že díky Vám mě to začne i bavit.

Petr M.
Srozumitelně vybrané téma dat s dobře označenými názvy sloupců, které se člověk intuitivně naučil a bylo snadné je používat při vytváření dotazů.

Markéta B.
školení bylo velmi obsáhlé. Určitě si odnáším nové poznatky, které budu dále využívat. A díky výukovým materiállům se můžu ke cvičením vrátit a projít znovu. Výklad lektora byl srozumitelný. Děkuji.

Eliška Č.
Celková spokojenost, obsahem pro začátečníky vyčerpávající - za velmi krátkou dobu probráno hodně příkladů, které byly trefně zvolené a budeme je v práci využívat. Doporučuji.

Alena D.
Školení zcela splnilo moje očekávání. Jako naprostý laik jsem měla pocit, že je vše vysvětlováno logicky a na příkladech jsem si hodně věcí usadila. Oceňuji i vedení školení s ohledem na lidské možnosti, protože i přes nabité téma, které by mohlo svádět k "utavení" účastníků, byl dodržován harmonogram uvedený v úvodu školení.

Simona P.
Školení splnilo účel. Já osobně bych potřebovala trochu více procvičování v základní oblasti SQL, ale to je už můj individuální požadavek.

Pavla P.
Toto školení jsem pečlivě vybírala z dostupné nabídky různých podobných kurzů. Zvolila jsem ho proto, že jeho obsah nejvíce odpovídal tomu, co prakticky potřebuji ovládat. Pozitivně hodnotím koncept školení, důraz na pochopení struktury dat a jejich vzájemného vztahu, pečlivě připravená data v databázi i výukové materiály, které jsme navíc dostali k dispozici, abychom se k nim mohli vrátit. Po celou dobu školení byl kladen velký důraz na pochopení tématiky. Děkuji.

Vladimír B.
Školení bylo pro mně velice přínosné.

Branislav S.
vsetko bezvadne, jedine co je trosku skoda ze som nestihal v klude spravit cvicenia.. chce to viac casu na to.

Ondřej K.
Perfektní praktické školení, po kterém člověk získá výborné základy jazyka SQL. Databáze ZOO byla vhodně navrhnuta pro potřeby kurzu.

Petra N.
Školení hodnotím velmi kladně, příjemné prostředí, milý a ochotný lektor. Děkuji za výukové materiály a možnost vyzkoušet si příklady doma.

Jaroslava D.
Skvělé školení. Zasloužilo by si být o den delší.

Jaroslav H.
Pro začátečníka dostačující a vhodné.

Filip N.
Pohoda, učitel super, výuka funguje, a já si v pořádku prošel Oracle SQL.

Zuzana S.
Se školením jsem byla spokojena, naučila jsem se, co jsem potřebovala. Děkuji

Josef P.
Školení mi přineslo vše, co jsem očekával a pro mou práci je to nyní určitě výhoda. V práci jsem si leccos vygooglil, ale školení mi přineslo vysvětlení spousty funkcí a všech operací spojených s databází. Vzhledem k tomu, že jsem pomalejší v chápání, tak bych potřeboval více času pro některé úlohy, či zamyšlení se nad určitou problematikou. Ale super je, že si mohu veškerý materiál vzít s sebou a zkusit si vše doma. Děkuji.