• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Programovací jazyk C++ na platformě Dev C++ (základní kurz)

Kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce C++ ve vývojovém prostředí Dev-C++. Kurz provede účastníky nejprve prvními kroky v tomto vývojovém prostředí, přes vytvoření jednoduchého projektu a seznámení se základnímy příkazy jazyka, až po složitější pracovní techniky a složitější příklady. (Např. podmíněný překlad, práce s pamětí, práce s makry a práce se soubory, atd.)

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 3 dny, celkem 15 výukových hodin.
Podrobná osnova


Základní principy programování v C/C++
- Proměnné, datové typy
- Příkazy vs. výrazy
- Přehled operátorů a jejich priorita
- Stavba programu v C/C++
Seznámení s vývojovým prostředím Dev-C++
- Vytvoření projektu
- Programová nabídka
- Přehled nástrojů pro usnadnění vývoje
- Vytvoření prvního programu v Dev-C++
- Debugger – nástroj pro odladění programu
Vstupy a výstupy
- Odlišnosti vstupu v a výstupu v C a v C++
- Příkazy scanf a printf
- Formátovací řetězce pro vstup a výstup
- Práce s proudy cin a cout
Řídící struktury
- Větvení programu pomocí příkazů if a switch
- Použití operátoru ?:
- Cykly for, while a do – while
- Příkazy continue a break
Funkce
- Vytváření a volání funkcí
- Funkce s parametry
- Funkce s návratovou hodnotou typu void
- Rozsah platnosti proměnných
Preprocesor jazyka C
- Používání knihoven
- Vytváření maker
- Makra s parametry
- Podmíněný překlad
Práce s pamětí
- Pointery
- Operátory
- a *
- Dynamická alokace v C a v C++
- Uvolnění paměti v C a v C++
- Pole
- Textové řetězce
- Vícerozměrná pole
- Modifikátory paměťové třídy
Práce se soubory
- Otevření souboru pro čtení / zápis / zápis na konec souboru
- Test na konec souboru
- Práce se souborem
- Uzavření souboru
Další datové typy
- Struct
- Union
- Enum
- Bitové pole
Speciality jazyka C/C++
- Oddělený překlad
- Složité deklarace
- Parametry ovlivňující běh programu
- Funkce s proměnným počtem parametrů

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a operačním systémem. Jakékoliv další zkušenosti s programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Programovací jazyk C++ na platformě Dev C++ (pokročilý kurz)

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.