• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Informační bezpečnost dle metodiky TISAX pro automotive

Metodika TISAX založená na standardech ISO 27001 řeší standardizaci informační bezpečnosti v oblasti automobilového průmyslu. Důvodem pro vznik standardu Trusted Information Security Assesment Exchange (TISAX) jsou zejména nároky na digitalizaci automobilů a tím i rostoucí požadavky na jejich HW a SW vybavení, s dopadem na bezpečnost.

Metodika řeší jednotlivé oblasti informační bezpečnosti pro samotné výrobce a jejich dodavatele. Důvodem je eliminace rizik ze ztráty důvěrných informací vedoucích k narušení integrity řídících systémů.

Zásadním milníkem pro tento standard byl rok 2018, kdy se k tomuto modelu (Metodice) přihlásily nejvýznamnější značky jako Koncern Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, Daimler, Continental, Bertrand, Bosch, Magna Steyr atd. Metodika je závazná pro celou síť výroby.

Na kurzu vás seznámíme s vlastním obsahem metodiky TISAX a s "best practises" pro její impelemntaci. Využití metodiky si ukážeme v oblastech jako je návrh bezpečnostní politiky, sebehodnocení, analýza rizik a audit. Na závěr kurzu si ukážeme komplexní reálnou ukázku unikátního systému řízení dle metodiky TISAX.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 18 000.-  Kč bez DPH, 21 780.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 16 výukových hodin.
Podrobná osnova


1. Den
- Úvod do ISMS a TISAX
- Porovnání ISMS a TISAX požadavků
- Vazby na ochranu osobních údajů, a legislativu v oblastech kybernetické bezpečnosti, krizového řízení.
- Rozsah
- Terminologie
- Požadavky na prostředí
- Principy
- Procesy
- Cíle
- Hodnocení dle TISAX
- Základy VDA ISA
- Katalog kritérií
- Úvod do procesů řízení informační bezpečnosti v oblasti AR a Auditu.
2. Den
- Případové studie
- Požadavky na procesy, a řídící dokumentaci
- Rozbor katalogu kritérií a VDA
- Postupy a procesy sebehodnocení
- Dokumentace, a šablony pro jednotlivé oblasti a následně kroky
Analýza rizik dle TISAX
- Plánování
- Realizace
- Vyhodnocení
Audit dle TISAX
- Plánování
- Realizace
- Vyhodnocení
Sdílení a publikování auditů
Certifikace
Proces registrace do TISAX

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Před absolvováním kurzu doporučujeme mít základní povědomí o skupině norem ISO/IEC 27001.


Poznámka:

-

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.