• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Access - práce s daty - tabulky a dotazy

Kurz seznámí posluchače s nástroji pro práci s daty v databázovém programu MS Access. Naučí je vytvářet tabulky pro ukládání dat a propojovat tabulky pomocí relací. Kurz dále seznámí účastníky s tvorbou databázových dotazů pro třídění a řazení dat, pro tvorbu přehledů a výstupů a pro manipulaci s daty. Účastníci se dále naučí provádět výpočty a analýzy dat pomocí složitějších dotazů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Úvod do problematiky databázových systémů, teorie databázových systémů
- Konceptuální model databáze
- Relační model databáze
Základní seznámení s programem MS Access, filosofie práce v MS Accessu
- Otevření databáze, práce s okny, popis jednotlivých ovládacích prvků programu
Tabulky
- Vytvoření nové tabulky v návrhovém zobrazení
- Vkládání polí do tabulky, datové typy, výchozí hodnota, titulek
- Primární klíč, cizí klíč, indexy
Relace
- Vytvoření relace v okně relací
- Vazba relací na datový model
- Vlastnosti relací - Referenční integrita, aktualizace souvisejících polí
Výběrové dotazy
- Vytvoření jednoduchého dotazu v návrhovém zobrazení, nástroj pro tvorbu dotazů QBE
- Výběrové dotazy – řazení a třídění dat, podmínky, použití funkcí
- Výpočtové sloupce v dotazech, parametr dotazu
- Agregační funkce v dotazu - SUM, COUNT, MAX, MIN atd.
- Analýza dat – Křížový dotaz
Akční dotazy
- Vytvářecí dotaz
- Přidávací dotaz
- Aktualizační dotaz
- Odstraňovací dotaz
- Sjednocovací dotaz (select union)

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí alespoň základní uživatelská znalost práce s počítačem a operačním systémem.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Access ve verzi 2019/2016/2013/2010/2007.


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Access II. - pokročilý kurz (tvorba aplikací) Visual Basic pro MS Access

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.