• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Programování v C#, MS Visual Studio a .NET (základní kurz)

Kurz je určen všem zájemcům o programování v jazyce C# na platformě .NET a s využitím editoru MS Visual Studio. Kurz je určen úplným začátečníkům i mírně pokročilým programátorům, kteří si chtějí svoje znalosti systematicky utřídit. Kurz provede účastníky nejprve prvními kroky ve vývojovém prostředí MS Visual Studio, přes vytvoření jednoduchého projektu a seznámení se základnímy příkazy jazyka, až po složitější pracovní techniky a složitější příklady. Výuka je prováděna formou výkladu s praktickým procvičením formou příkladů, ukázek a samostatných úkolů.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 3 dny, celkem 15 výukových hodin.
Podrobná osnova


Základní principy programování na platformě .NET
- Seznámení s platformou .NET framework
- Komponenty .NET framework
- Programovací jazyky pro .NET framework
Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio
- Přehled dostupných verzí MS VS
- Přehled základních typů projektů
- Založení nového řešení a správa projektů
- Práce s editorem – nástroje, možnosti, IntelliSense
- Hlavní nabídka, panely nástrojů
- Uživatelské přizpůsobení – Tools / Options
Okna „Solution explorer“, „Properties window“ a „Toolbox“
- Přehled nástrojů pro usnadnění vývoje programu
- Debugger – nástroj pro odladění programu
- Informace o možnosti verzování, Deploy aplikací na +vzdálené servery, Remote Debugger
Vytvoření prvního jednoduchého programu v C#
- Vytvoření 1. konzolové aplikace "Ahoj světe"
- Vysvětlení principu událostních procedur
- Vytvoření 1. formulářové aplikace "Ahoj světe"
- Návrh formuláře, vkládání ovládacích prvků, vlastnosti
- Vytvoření prvního formuláře
- Odladění a spuštění programu
Programovací jazyk C# - přehled
- Stavba programu v C#
- Pravidla pro psaní příkazů
- Poznámky a komentáře
- Příkazy vs. výrazy
- Přehled operátorů a jejich priorita, matematické a logické operátory, zkrácené vyhodnocování
Proměnné a konstanty
- Typy proměnných
- Deklarace proměnných
- Datové typy
- Pole
- N-tice
- Hodnotové a referenční typy
- Přiřazování a získávání hodnot
- Konverze datových typů
Řídící struktury
- Větvení programu pomocí příkazů If – else
- Řídící struktura Switch
- Cyklus for
- Cyklus while a do – while
- Příkazy continue a break
Funkce (metody)
- Vytváření a volání funkcí
- Funkce s parametry
- Funkce s návratovou hodnotou typu void
- Rozsah platnosti proměnných
Vstup a výstup
- Zpracování vstupu od uživatele
- Zobrazení výstupu uživateli
- Grafický výstup
- Dialogové formuláře a informační zprávy - ShowDialog, MessageBox
Úvod do objektově orientovaného programování v C#
- Jmenné prostory
- Třídy (classes)
- Objekty (objects)
- Atributy, Vlastnosti (properties), události(events) a metody(methods)
- Událostní procedury
Tipy a triky na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a operačním systémem. Jakékoliv další zkušenosti s programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Programování v C#, MS Visual Studio a .NET (pokročilý kurz)

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.