• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
Počítačové kurzy a školení

Počítačové sítě, servery, hardware

Nabízíme kurzy pro administrátory, správce počítačových sítí a počítačové techniky. Seznámíme Vás s tématikou síťových protokolů, směrování, zabezpečení sítě pomocí firewallů a konfigurace klientských počítačů v síti. Naučíme Vás využívat servery včetně práce se soubory, disky a diskovými oddíly, sdílení souborů, tiskáren a dalších prostředků. Naučíme Vás konfigurovat poštovní servery a další služby. K dalším tématům našich kurzů patří např. sestavování a servis počítačů, práce s hardwarem a instalace operačních systémů.


Název kurzu Kat.
PC Hardware - Sestavování a servis počítačů P3 termíny a ceny
Teorie počítačových sítí a Windows TCP-IP I. - základní kurz Z1 termíny a ceny
Teorie počítačových sítí a Windows TCP-IP II. - pokročilý kurz P2 termíny a ceny
Síťový protokol IPv6 - základní kurz P2 termíny a ceny
Síťový protokol IPv6 - pokročilý kurz P3 termíny a ceny
Základy administrace Linuxu P3 termíny a ceny
Pokročilá administrace Linuxu P3 termíny a ceny
Administrace Linuxu z hlediska bezpečnosti P3 termíny a ceny

Vysvětlivky:

Kategorie: Z - základní, P - pokročilí, S - speciální