• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Proč změny tak bolí?

Ne ti nejsilnější, ani ti nejinteligentnější přežijí, jsou to ti, kteří se nejlépe přizpůsobí změně.“ (Ch. Darwin)

Jedinou jistotu, kterou v životě máme, je změna. Je definována jako přechod objektu z jedné podoby do druhé.

Změny byly, jsou a budou. Týká se to jak osobní oblasti života, tak té pracovní. Změna je proces a často to bývají změny, které nám mohou život převrátit doslova naruby. Velká část lidí pociťuje při změnách nebo náznaku změn odpor, celou řadu negativních pocitů, anebo se snaží změně zabránit. Nyní si řekneme, proč tomu tak je.

Pokud se něco změní, tak jen k horšímu.

Jste naštvaní, máte jasné logické argumenty a hádáte se? Pak jste rezistentní vůči změně.

Lidský mozek jako generátor energie se s ní snaží co nejvíce šetřit. V okamžiku, kdy se nesoustředíme, nabídne nám reakci takovou, jakou máme naučenou. Naučené reakce a způsoby chování jsou uloženy v mozkových gangliích.

Náš mozek funguje jako dokonalý počítač, kde je nahraný určitý druh základního software. Když chceme software upgradovat, musí být kompatibilní se základním softwarem. Pokud není, zahlásí „error“. Lidský mozek funguje obdobně. Při předložení navrhované nové změny, srovnává novou informaci s tou původní a pokud se neshodují, vyhodnotí to jako chybu. U chybových signálů následuje reakce části mozku, která aktivuje pocity strachu. Strach nás nutí chovat se impulzivně a co nejrychleji si zachránili život.

Naše vědomá paměť je energeticky náročná a pro určitý okamžik je schopná udržet jen omezené množství informací. Snadno se vyčerpá, proto rutinní záležitosti a dokola se opakující činnosti, přenechává bazálním gangliím.

Jak překonat odpor vůči změnám?

  1. Uvědomte si, jaké jsou vaše reakce na změnu. Co cítíte? Cítíte odpor, strach nebo vztek?
  2. Zapojte pracovní paměť a nastartujte přemýšlení.
  3. Stanovte si cíl, kterého chcete změnou dosáhnout.
  4. Zapojte vizualizaci svého cíle.
  5. Kroky 1 – 4 opakujte každý den.

Pokud chceme například změnit dlouhodobý návyk, musíme na změnu dlouhodobě myslet a vědomě se soustředit. To je pro nás bolestivé a náročné. Rozdělte si proto proces změny na dílčí části, které zvládnete.

Stanovte si vizi, dílčí cíle a plán, jak cílů dosáhnout. Představte si, že chcete jet autem na dovolenou do jiné destinace. Vaše vize je dovolená v cizí zemi, dílčí cíle jsou milníky, kterými musíte projet na cestě do konečné destinace, a váš plán je kolik vám to přibližně zabere času. Velmi podobným způsobem i funguje proces učení nebo přeučování se novým návykům.

Proces změn je sice provázen bolestí, ale věřte, že konečný výsledek stojí za to!