• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Word - Formuláře, Makra, Automatizace činností

Kurz seznámí posluchače s tvorbou formulářů v programu MS Word. Naučí je vytvářet jednoduché formuláře i složitější formuláře určené pro hromadný sběr dat a na praktických příkladech ukáže, jak tato data shromažďovat v úložišti dat (v tabulce, souboru či databázi). Účastníci se dále seznámí s možnostmi automatizovaného vytváření formulářů a automatizovaného načítání obsahu formulářů. Kurz také seznámí posluchače s tvorbou maker v programu Word a uvede je do programovacího jazyka Visual Basic for Application.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 6 950.-  Kč bez DPH, 8 410.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Základní informace o tvorbě formulářů
- Návrh formuláře, rozložení polí a ovládacích prvků
- Různé typy formulářů dle účelu použití
Vytvoření formuláře v programu MS Word
- Možnosti programu Word při tvorbě formulářů, ovládací prvky a formulářová pole
- Vytvoření formulářového dokumentu
- Vložení formulářových polí a dalších ovládacích prvků
- Zamčení formuláře, různé možnosti distribuce uživatelům
Makra v programu MS Word
- Jak fungují makra ve Wordu, princip použití
- Záznam makra
- Spuštění makra (Klávesovou zkratkou, Menu, Panely nástrojů, Automatické spouštění)
Umístění maker - Práce v prostředí editoru jazyka Visual Basic for Application
- Nastavení prostředí modulu
- Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)
- Práce s nápovědou
- Prohlížeč objektů
Proměnné
- Deklarace proměnných, datové typy
- Životnost proměnných
Podprogram (Sub, Private Sub), Procedura
- Vtvoření vlastní uživatelské procedury
Funkce (Function), vytvoření vlastní funkce
- Deklarace funkce, vstup a výstup
- Dostupnost podprogramů a funkcí
- Vytvoření vlastní funkce – praktická ukázka
Příkazy jazyka Visual Basic for application (VBA)
- Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)
- Cykly, přepínače, podmínky (Do-Loop, If-Then-Else, apod.)
- Logické operátory, Datové a časové funkce, Formáty apod.
- Správa chyb při běhu makra (On Error…., Err, Error)
Využití maker ve formulářích
- Ukázkový příklad – vytvoření makra pro překopírování vybraných polí (textu) z formuláře do formuláře. (Např. přenesení vyplněných údajů z hlavního formuláře do dalších formulářů – příloh)
Vytváření formulářů pro hromadné získávání dat
- Vytvoření formulářového dokumentu
- Vložení formulářových polí
- Vytvoření vazby formuláře na datový zdroj, volba externího datového zdroje, vazba na textový soubor, tabulku, nebo databázi
- Zapsání vyplněných dat ve formuláři do datového zdroje (textového souboru, tabulky, databáze)
- Praktický příklad – vytvoření formuláře pro zadávání dat
Načtení dat do formulářů ze zdroje dat – hromadná korespondence
- Vytvoření formulářů pro tisk- adresní štítky, obálky, vlastnosti a úpravy
- Načtení údajů pro formulář z externího zdroje dat
- Vygenerování štítků pro tisk nebo do souboru
- Praktické rady pro tisk štítků a obálek
- Hromadné rozesílání dokumentů
Praktická ukázka použití formuláře s vazbo na externí data
- Načtení dat do formuláře z databáze (např. údaje o klientovi z databáze klientů)
Možné problémy při použití formulářů
- Typické problémy a jejich řešení

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít alespoň základní znalost práce s programem MS Word. Předpokládáme tedy základní psaní a vkládání textu, jeho formátování, tisk, práce s různými nástroji Wordu atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Word ve verzi 2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Word I. - základní kurz MS Word II. - pokročilý kurz

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.