• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Excel pro manažery a ekonomy

Odborně zaměřený kurz, který provede posluchače celým spektrem nástrojů a funkcí programu MS Excel. Kurz je zaměřen na analytické, databázové a výpočtové nástroje programu MS Excel. Účastníci se naučí využívat program a jeho nástroje efektivně, důraz je kladen na pracovní postupy, případové studie a typické příklady administrativního, manažerského a analytického charakteru.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 4 950.-  Kč bez DPH, 5 990.-  Kč včetně DPH, délka 3 dny, celkem 15 výukových hodin.
Podrobná osnova


Zopakování a připomenutí základních znalostí pro práci s MS Excelem
- Formátování – grafická úprava buněk, číselné formáty, datum a čas, měna, procenta, vlastní formáty
- Pravidla pro výpočty a psaní vzorců, absolutní a relativní odkazování
- Klávesové zkratky a užitečné rady pro snažší ovládání programu
Porovnání jednotlivých verzí MS Excelu
- Srovnání verzí 2003/2007/2010/2013
Složitější funkce v Excelu
- Logické funkce, databázové a vyhledávací funkce
- Funkce pro práci s datumem a časem
- Funkce pro práci s textem a s řetězci
- Finanční a analytické funkce
- Vzájemná kombinace funkcí, vnořené funkce, práce s řádkem vzorců a oknem funkcí při vnořených funkcích
Podmíněné formátování tabulek
- Automatická změna formátu buňky na základě obsahu buňky
- Podmíněný formát buňky na základě obsahu té stejné buňky
- Podmíněný formát buňky na základě obsahu jiné buňky – s použitím vzorce v podmínce
Ověřování vstupních dat
- Nastavení rozsahu vstupních hodnot. Omezující nastavení hodnot které lze do buňky zadat a které ne
- Vložení nabídkového seznamu do buňky – seznam povolených hodnot. Zobrazení okna s upozorněním při zadání špatné hodnoty
- Ověření vstupních dat podmínkovým vzorcem
Zabezpečení a sdílení sešitu
- Zamčení buněk, zámek listu, nastavení hesla
- Skrytí vzorců
- Uložení souboru s heslem
- Povolení sdílení sešitu
Práce s rozsáhlými tabulkami, seznamy a databázemi v Excelu
- Práce s rozsáhlými tabulkami – klávesové zkratky
- Řazení dat, víceúrovňové seřazení dat, seřazení dat dle vlastního pořadí (seznamu)
- Filtrování dat, automatický filtr, použití podmínky „vlastní“, použití znaků ? a *
Souhrny
- Jednoduchý souhrn, složitější souhrn dle dvou kategorií, grafická úprava souhrnu, barevné odlišení řádků mezi skupinami
Kontingenční tabulka a graf
- Vytvoření a úprava kontingenční tabulky, vytvoření kontingenčního grafu
- Nastavení polí tabulky, zobrazení a skrytí kategorií
- Aktualizace tabulky a grafu
- Použití výpočtového pole a výpočtové položky v kontingenční tabulce
- Zobrazení výpočtových dat ve formátu procent
Citlivostní analýza, analýza „co by, kdyby“
- Různé varinaty výsledků pro variabilní vstupní hodnoty u výpočtových tabulek
- Scénáře pro více kritérií
Hledání řešení
- Hledání vstupních hodnot vzorce pro určitý uživatelem zadaný výsledek
Tisk
- Tisk jednotlivých částí sešitu, nastavení oblasti tisku
- Nastavení vzhledu stránky - úprava měřítka, centrování, okraje, záhlaví a zápatí, přizpůsobení šířce stránky
- Náhled před tiskem, zobrazení a změna konců stránek
Základy využití maker – uživatelsky, bez nutnosti programování
- Vytvoření makra, princip záznamu maker v Excelu, vazba na Visual Basic
- Pojmenování makra
- Spouštění maker - klávesovou zkratkou, menu, panel nástrojů, tlačítko
- Umístění maker, moduly v sešitu, osobní sešit maker
- Otevření editoru s makry, jednoduchá úprava makra

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalosti na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Předpokládáme tedy základní znalost práce s programem MS Excel, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi 2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Excel - Makra, formuláře, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Reference - hodnocení


Pavla M.
Velmi užitečný a přínosný kurz, který využiji při své každodenní práci.