• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Visual Basic .NET a MS Visual Studio - základní kurz

Tento kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce Visual Basic .NET v prostředí MS Visual Studio. Naučí je používat editor MS Visual Studio, naučí je používat procedury, událostní procedury a funkce. Seznámí je se základy objektového programování a se základy vytváření aplikací pro Windows. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 5 950.-  Kč bez DPH, 7 200.-  Kč včetně DPH, délka 3 dny, celkem 15 výukových hodin.
Podrobná osnova


Základní principy programování na platformě .NET
- Seznámení s platformou .NET framework
- Komponenty .NET framework
- Programovací jazyky pro .NET framework
Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio
- Otevření projektu, vytvoření nového projektu
- Práce s editorem – seznámení s nejdůležitějšími okny a nástroji
- Hlavní nabídka, panely nástrojů
- Uživatelské přizpůsobení – Tools / Options
- Okna „Solution explorer“, „Properties window“ a „Toolbox“
- Přehled nástrojů pro usnadnění vývoje programu
- Debugger – nástroj pro odladění programu
Vytvoření prvního jednoduchého programu ve Visual Basicu
- Vytvoření nového projektu „Windows application“
- Vytvoření prvního formuláře
- Návrh formuláře, vkládání ovládacích prvků, vlastnosti
- Psaní kódu formou událostních procedur, vysvětlení principu událostních procedur
- Odladění a spuštění programu
Programovací jazyk Visual Basic - přehled
- Stavba programu ve Visual Basicu
- Pravidla pro psaní příkazů
- Poznámky a komentáře
- Příkazy vs. výrazy
- Přehled operátorů a jejich priorita, matematické a logické operátory
Úvod do objektově orientovaného programování ve Visual Basicu
- Jmenné prostory
- Třídy (classes)
- Objekty (objects)
- Vlastnosti (properties), události(events) a metody(methods)
- Událostní procedury
Proměnné a konstanty
- Deklarace proměnných
- Datové typy
- Pole
- Přiřazování a získávání hodnot
- Konverze datových typů
Řídící struktury
- Větvení programu pomocí příkazů If - then - else
- Řídící struktura Select - Case
- Cyklus for - next
- Cyklus while a do - while
Uživatelské funkce ve Visual basicu
- Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné
- Deklarace proměnných, životnost proměnných
- Dostupnost podprogramů a funkcí
Formuláře
- Vytvoření formuláře
- Vkládání ovládacích prvků do formuláře, toolbox
- Vlastnosti formuláře a ovládacích prvků
- Použití nejčastějších ovládacích prvků: tlačítko, popisek, textové pole, pole se seznamem, zaškrtávací pole, přepínač
- Událostní procedury formuláře
Shrnutí, tipy a triky na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a operačním systémem. Jakékoliv další zkušenosti s programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.