• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Příprava na přijímací pohovor - MS Excel

Kurz je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří v rámci přijímacího pohovoru mají prezentovat své znalosti programu MS Excel. Kurz se zaměřuje na správné použití odborné terminologie. Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími nástroji programu Excel a s jejich typickým použitím v rámci kancelářské, administrativní a manažerské práce. Součástí kurzu je i „cvičný přijímací pohovor“, ve kterém účastník prezentuje svoje znalosti programu Excel, lektor jeho projev vyhodnotí a podá svoje připomínky, tipy a rady.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 1 450.-  Kč bez DPH, 1 755.-  Kč včetně DPH, délka 1 den, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Popis základních ovládacích prvků programu MS Excel
- Popis pracovního prostředí programu MS Excel
- Ovládací prvky Excelu - pás karet, tlačítko Office, panel nástrojů "Rychlý přístup", přizpůsobení pracovního prostředí
- Otevření, uložení sešitu, rozdíl mezi "uložit" a "uložit jako", vytvoření nového prázdného sešitu
Nejdůležitější nástroje Excelu a jejich typické použití
- Popis typických činností při práci s Excelem, které nástroje Excelu se pro typické činnosti používají. Popis činností se správným použitím odborné terminologie.
- Formátování (zalomit text, přizpůsobit buňce, sloučit buňky, číselné formáty, datum, čas… atd.)
- Výpočty, funkce, vnořené funkce, absolutní a relativní odkazování
- Práce s rozsáhlými (databázovými) tabulkami - řazení, filtrování, vyhledávání dat
- Analýza dat - souhrny, kontingenční tabulky, hledání řešení
- Výstupy - grafy, tisk, další možnosti publikování
Porovnání různých verzí Excelu, formát xls versus xlsx, nejdůležitější rozdíly ve verzích 2003/2007/2010
- Vzájemná kompatibilita verzí
- Porovnání formátů starších verzí Excelu (xls) a nových verzí (xlsx)
- Kontrola kompatibility při ukládání ve formátu starší verze
Nácvik přijímacího pohovoru
- Vysvětlení, jakým způsobem prezentovat svoje znalosti, správné použití odborných termínů
- Cvičný rozhovor s lektorem, ve kterém účastník prezentuje svoje znalosti Excelu s použitím odborné terminologie a prezentačních postupů naučených na kurzu
- Vyhodnocení ze strany lektora, rady a tipy na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Kurz je určen všem účastníkům, kteří již nějakou zkušenost s prací v Excelu mají a chtějí si své znalosti systematicky utřídit pro účely sebeprezentace při přijímacím pohovoru. Předpokládáme tedy alespoň základní znalost práce s programem, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí, nástrojů atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi 2013/2010/2007.


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Excel II. - pokročilý kurz MS Excel pro manažery a ekonomy MS Excel - Kontingenční tabulky, analýza dat MS Excel - Makra, formuláře, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz

Reference - hodnocení


Tento kurz zatím nehodnotil žádný účastník.