• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

LibreOffice Calc - tabulky - základní kurz

V tomto základním kurzu se účastníci seznámí s použitím programu OpenOffice Calc. Naučí se vytvářet tabulky a používat nástroje pro grafickou úpravu tabulek, naučí se používat různé výpočty a vzorce. Dále se seznámí se způsobem vytváření grafů a možnostmi tisku.

Podrobná osnova kurzu

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu

Naše kurzy lze absolvovat ONLINE formou v libovolném vypsaném termínu. Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou, školení vždy přenášíme i ONLINE. V přihlášce prosím uveďte, zda se zúčastníte na školení osobně, nebo zda se zúčastníte ONLINE.


V současné době bohužel nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Běžná cena tohoto kurzu je: 2 950.-  Kč bez DPH, 3 570.-  Kč včetně DPH, délka 2 dny, celkem 10 výukových hodin.
Podrobná osnova


Popis a základní ovládání programu Open OfficeO Calc
Práce se soubory
Ovládací prvky Open Office Calc
- Práce s listy (pojmenování, odstranění, vkládání, kopírování, řazení…)
- Pohyb v sešitu, pohyb mezi buňkami
- Výběr buněk (souvislé i nesouvislé oblasti)
- Úprava rozměrů sloupců a řádků
- Obnovení předchozích operací
Základy práce v tabulce
- Základy psaní a mazání v buňkách tabulky
- Vkládání dat do buněk (zápis textu, zápis čísel, zápis datumů, měny atd.)
- Kopírování a přesun buněk
Formátování
- Formátování buněk (ohraničení, barvy, výplň)
- Formátování textu v buňkách (fonty, barvy, orientace textu, podtržení atd.)
- Formátování číselných údajů (čísla, zlomky, datum a čas, procenta atd.)
Kopírování formátu, „vložit jinak“
Sloučit buňky, vystředit ve sloupcích
Grafická úprava tabulky
Jednoduché výpočty v tabulce
- Vzorce, pravidla pro zápis, základní vlastnosti
- Funkce (použití některých předdefinovaných funkcí)
- Automatický výpočet
Absolutní a relativní adresování, použití znaku „$”
- Kopírování matematických vzorců (při relativním a absolutním adresování)
Řady, seznamy
- Doplnění a úprava seznamů
- Kalendář
- Vytvoření posloupnosti pomocí levého tlačítka myši (lineární řady)
- Vytvoření posloupnosti pomocí pravého tlačítka myši (růstové řady)
Prostorové tabulky
- Prostorové funkce, odkaz na další list sešitu, použití znaku „!“
Grafy - Základ
- Postup při vytváření grafu pomocí „Průvodce grafem“
- Popis základních typů grafů (sloupcový, výsečový, XY atd.)
- Formátování objektů v grafu
Tisk
- Nastavení vzhledu stránky (úprava měřítka, centrování, okraje, záhlaví a zápatí)
- Náhled před tiskem
- Tisk jednotlivých částí sešitu, nastavení oblasti tisku
Databázové nástroje, práce s daty
Grafické možnosti Open Office Calc
Panel nástrojů kreslení, základní tvary, Wordart atd.
Spolupráce Open OfficeO Calcs ostatními aplikacemi
- Vložení tabulky Open Office Calc do dalších programů
- Rozdíl mezi „Vložit“ a „Vložit propojení"

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí alespoň základní uživatelská úroveň práce s MS Windows - tj. práce s myší, nabídkou Start, spouštění programů, práce s okny a se soubory (Průzkumník).Tyto znalosti lze získat např. v kurzu Základy ovládání počítače a systému MS Windows (dvoudenní), nebo v kurzu MS Windows - uživatelské minimum pro začátečníky (jednodenní).


Poznámka:

-

Reference - hodnocení


Jan H.
Byl jsem naprosto spokojený.

Lenka K.
Školení probíhalo v příjemné atmosféře, líbilo se mi, jen moc informací najednou :) Pan Zelený je příjemný školitel, s lidským přístupem :)