MS Excel I. - základní kurz


Vypsané termíny kurzu:

Datum Den Město Hod. Dny Cena (Kč)    
13.6. 2017 Út Praha 7 1 2450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
13.6.2017 Út 9:00 16:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10 Celodenní kurz 9:00 až 16:00 s pauzou na oběd

Vysvětlivky: Hod.: celkový počet hodin kurzu, Dny: do kolika dní je kurz rozdělen
Cena kurzu je uvedena za jednoho účastníka a je uvedena bez DPH.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste temín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.


Popis kurzu:

V tomto základním kurzu se účastníci seznámí s použitím programu MS Excel. Naučí se vytvářet tabulky a používat nástroje pro tvorbu a úpravu tabulek, naučí se používat různé výpočty a vzorce. Dále se seznámí se způsobem práce s datovými tabulkami včetně analýzy dat, vytváření grafů a možnostmi tisku v Excelu.


Osnova:

Úvod, Základní informace o programu MS Excel
- Popis obrazovky a rozložení ovládacích prvků
- Panel nástrojů Rychlé spuštění
Ovládací prvky Excelu, práce se soubory, sešit
- Základní operace
- Práce se soubory
- Práce s listy (pojmenování, odstranění, vkládání, kopírování, řazení…)
- Pohyb v sešitu, pohyb mezi buňkami
- Výběr buněk (souvislé i nesouvislé oblasti)
- Úprava rozměrů sloupců a řádků
- Obnovení předchozích operací
Základy práce v tabulce
- Základy psaní a mazání v buňkách tabulky
- Vkládání dat do buněk (zápis textu, zápis čísel, zápis datumů, měny atd.)
- Kopírování a přesun buněk
Formátování
- Formátování buněk (ohraničení, barvy, výplň)
- Formátování textu v buňkách (fonty, barvy, orientace textu, podtržení atd.)
- Formátování číselných údajů (čísla, zlomky, datum a čas, procenta atd.)
- Kopírování formátu, „vložit jinak“
- Sloučit buňky, vystředit ve sloupcích
- Grafická úprava tabulky
Jednoduché výpočty v tabulce
- Vzorce, pravidla pro zápis, základní vlastnosti
- Funkce (použití některých předdefinovaných funkcí)
- Absolutní a relativní adresování, použití znaku „$”
- Kopírování matematických vzorců (při relativním a absolutním adresování)
Seznamy, databáze, analýza dat
- Práce s rozsáhlými tabulkami – klávesové zkratky
- Příčky, ukotvení příček – připevnění záhlaví tabulky
- Vyhledávání dat v tabulce, najít a nahradit
- Řazení dat, víceúrovňové seřazení dat, seřazení dat dle vlastního pořadí (seznamu)
- Filtrování dat, automatický filtr, použití podmínky „vlastní“, použití znaků ? a *
Grafy - Základ
- Správný pracovní postup pro vytváření grafu
- Popis základních typů grafů (sloupcový, výsečový, XY atd.)
- Formátování objektů v grafu
Tisk
- Nastavení vzhledu stránky (úprava měřítka, centrování, okraje, záhlaví a zápatí)
- Náhled před tiskem
- Tisk jednotlivých částí sešitu, nastavení oblasti tisku
Spolupráce Excelu s ostatními aplikacemi
- Vložení tabulky Excelu do Wordu
- Rozdíl mezi „Vložit“ a „Vložit propojení"

Doporučené znalosti:

Kurz MS Excel I je určen úplným začátečníkům, ale i těm, kteří již nějakou zkušenost s prací v Excelu mají a chtějí si své znalosti doplnit a systematicky utřídit. Účastníci tohoto kurzu by se měli mít základní znalosti práce v prostředí MS Windows, tj. práce s myší, nabídkou Start, spouštění programů, práce s okny a se soubory (vytvoření vlastní složky, kopírování, přesun, vymazání…) a schopnost práce s flashdiskem. Tyto znalosti lze získat např. v kurzu Základy ovládání PC - MS Windows - uživatelské minimum pro začátečníky, nebo v kurzu Základy ovládání PC - MS Windows a Internet pro začátečníky.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi 2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:


Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako "Zakázkové firemní školení" přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.


Na závěr školení Vám vystavíme certifikát – Potvrzení o absolvování kurzu jménem naší firmy.