MS Excel II. - pokročilý kurz


Vypsané termíny kurzu:

Datum Den Město Hod. Dny Cena (Kč)    
15.6. 2017 Čt Praha 10 2 2450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
15.6.2017 Čt 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
16.6.2017 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
12.10. 2017 Čt Praha 10 2 2450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
12.10.2017 Čt 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
13.10.2017 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
30.11. 2017 Čt Praha 10 2 2450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
30.11.2017 Čt 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
1.12.2017 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10

Vysvětlivky: Hod.: celkový počet hodin kurzu, Dny: do kolika dní je kurz rozdělen
Cena kurzu je uvedena za jednoho účastníka a je uvedena bez DPH.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste temín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.


Popis kurzu:

V pokročilém kurzu se účastníci seznámí s dalšími, odbornějšími možnostmi programu MS Excel. Naučí se používat složitější a vnořené funkce, vytvářet vícerozměrné tabulky. Seznámí se s nástroji Excelu pro práci s daty (třídění, řazení, import a export, filtry). Seznámí se s některými analytickými nástroji Excelu (souhrny, hledání řešení), naučí se vytvářet kontingenční tabulky a vytvářet složitější grafy. Účastníci se naučí využívat program a jeho nástroje efektivně, důraz je kladen na pracovní postupy, případové studie a typické příklady administrativního, manažerského a analytického charakteru.


Osnova:

Krátké zopakování znalostí ze základního kurzu, navázání výkladu
- Ovládání programu - tipy a triky, klávesové zkratky
Formátování
- Složitější formáty buněk
- Podmíněné formátování, vytvoření pravidel
Funkce
- Složitější funkce (matematické, textové, vyhledávací, datum a čas atd.)
- Vnořené funkce
Ověřování vstupních dat
- Definování podmínky pro ověření
- Seznam povolených hodnot v buňce
Grafy
- Základní typy grafů
- Kombinované typy grafů
- Grafická úprava grafu
- Další objekty v grafech (popis kategorií, legenda, přidání a odstranění datové řady, hlavní a vedlejší osy…)
- Vkládání dalších objektů do grafu (spojnice trendu, chybové úsečky)
Databázové nástroje
- Třídění, řazení dat
- Filtry - automatický filtr, rozšířený filtr
Souhrny
- Jednoduchý souhrn
- Dvojitý souhrn
- Formátování souhrnu
Kontingenční tabulka
- Vytvoření kontingenční tabulky
- Úpravy a formátování kontingenční tabulky
Úvod do maker
- Nahrávání makra
- Jednoduché úpravy makra

Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalosti na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Předpokládáme tedy základní znalost práce s programem MS Excel, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Excel ve verzi 2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:


Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako "Zakázkové firemní školení" přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.


Na závěr školení Vám vystavíme certifikát – Potvrzení o absolvování kurzu jménem naší firmy.