• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Access I. - základní kurz

Kurz seznámí posluchače s tvorbou jednoduchých relačních databází v programu MS Access. Naučí je vytvářet tabulky pro ukládání dat, dotazy pro třídění, řazení a analýzu dat, formuláře pro zadávání dat a sestavy pro tisk dat. Posluchači se naučí použít všechny tyto nástroje v jednotné databázové aplikaci.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu


Datum Město Hodin Dnů Cena Cena vč. DPH
18.4.2018 Praha 15 3 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
18.4.2018 středa 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
19.4.2018 čtvrtek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
20.4.2018 pátek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
14.6.2018 Praha 14 2 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
14.6.2018 čtvrtek 8:00 16:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10 Celodenní školení 8:00 až 16:00 s pauzou na oběd.
15.6.2018 pátek 8:00 16:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10 Celodenní školení 8:00 až 16:00 s pauzou na oběd.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Úvod do problematiky databázových systémů, teorie databázových systémů
- Konceptuální model databáze
- Relační model databáze
Základní seznámení s programem MS Access
- Otevření databáze, práce s okny, popis jednotlivých ovládacích prvků programu
- Struktura objektů, ze kterých se skládá databáze
- Filosofie práce v MS Accessu
Tabulky
- Vytvoření nové tabulky v návrhovém zobrazení
- Vkládání polí do tabulky, datové typy, výchozí hodnota, titulek
- Primární klíč, cizí klíč, indexy
Relace
- Vytvoření relace v okně relací
- Vazba relací na datový model
- Vlastnosti relací - Referenční integrita, aktualizace souvisejících polí
Dotazy
- Vytvoření jednoduchého dotazu v návrhovém zobrazení, nástroj pro tvorbu dotazů QBE
- Výběrové dotazy – řazení a třídění dat, podmínky, použití funkcí
- Výpočtové sloupce v dotazech, parametr dotazu
- Agregační funkce v dotazu
- Jiné typy dotazů – Křížový dotaz
Formuláře
- Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení
- Zdroj dat pro formulář, různá zobrazení formuláře
- Popis jednotlivých prvků formuláře, tělo, záhlaví, zápatí
- Nástroje a objekty použitelné ve formuláři
- Pole formuláře, propojení s daty, vlastnosti polí
- Nastavení vlastností formuláře
- Přepínací tlačítka, rámeček skupiny, skupina voleb
- Pořadí prvků formuláře
- Použití funkcí ve formulářích
Formulář s podformulářem
- Vysvětlení principu, vazba na datovou strukturu, tabulky propojené relací, různé možnosti
- Vytvoření hlavního (řídícího) formuláře
- Vytvoření podformuláře
- Vložení podformuláře do řídícího formuláře, propojení pomocí řídícího a dceřinného pole
- Shrnutí problematiky formulářů na komplexnějším příkladu
Tiskové sestavy
- Vytvoření sestavy v návrhovém zobrazení
- Vysvětlení problematiky sestav na analogii s formuláři (+ rozdíly)
- Třídění a seskupování dat v sestavách
Spojení jednotlivých objektů databáze v jednotnou aplikaci
- Vytvoření MENU formuláře
- Automatické otevření MENU formuláře při spuštění
- Použití tlačítek pro otevírání a zavírání formulářů, propojení s MENU formulářem
Další nástroje Accessu, tipy a triky na závěr
- Komprimování databáze
- Databáze v síťovém prostředí, propojené tabulky
- MDB versus MDE
- Vzájemná kompatibilita jednotlivých verzí Accessu

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí alespoň základní uživatelská znalost práce s počítačem a MS Windows - tj. práce s myší, nabídkou Start, spouštění programů, práce s okny a se soubory (Průzkumník).Tyto znalosti lze získat např. v kurzu Základy ovládání počítače a systému MS Windows (dvoudenní), nebo v kurzu MS Windows - uživatelské minimum pro začátečníky (jednodenní).


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají MS Access ve verzi 2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Access II. - pokročilý kurz (tvorba aplikací) Visual Basic pro MS Access