• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Statistické zpracování dat je v dnešní době čím dál více potřebné a aktuální téma a to v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry.

Tématem našeho kurzu je výuka statistického zpracování dat v oblíbeném a volně šiřitelném programu "R".

Software "R" je freeware nástrojem pro statistické zpracování dat který konkuruje komerčním programům jako Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad.
Účastníci kurzu se seznámí s prací v prostředí programu "R" a mohou tak ušetřit poměrně vysoké náklady, které by jinak vydali na pořízení komerčního statistického software.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech z praxe a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou Zakázkového firmního školení. V tomto případě může být výuka provedena i v software Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu


Datum Město Hodin Dnů Cena Cena vč. DPH
14.5.2018 Praha 10 2 7950 Kč 9620 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
14.5.2018 pondělí 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
15.5.2018 úterý 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Vysvětlení základních statistických pojmů
Základy práce se statistickými daty v programu "R" (pro zakázková firemní školení případně Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad)
- Získávání dat a jejich příprava pro statistické zpracování
- Ukázky přehledného zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace
Základy statistického testování hypotéz
Vysvětlení nejčastěji používaných statistických metod na praktických příkladech:
Statistické testy:
- Jednovýběrový t test
- Dvouvýběrový t test
- Párový t test
- Neparametrické testy
Statistická analýza:
- Korelační analýza
- Regresní analýza
- Analýza kontingenčních tabulek
- Analýza rozptylu (ANOVA)
- Analýza přežití
- Faktorová analýza
- Shlukovací analýza
- Korespondenční analýza
- Analýza časových řad
Procvičení použití správné metody na konkrétních příkladech z praxe
- Praktické ukázky v programu "R"
Diskuse, dotazy na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Účastníci tohoto kurzu by měli mít základní znalosti ovládání počítače. Pro pochopení matematického aparátu postačí znalost SŠ matematiky.


Poznámka:

-


Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Mnohorozměrná statistika v programu "R" - pokročilý kurz