• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

MS Excel - Kontingenční tabulky, analýza dat

Kurz je zaměřen na analýzu rozsáhlejších datových tabulek a dalších datových souborů pomocí nástroje "Kontingenční tabulka" v programu MS Excel. Kurz seznámí posluchače se základy tvorby kontingenčních tabulek a dále i s pokročilými nástroji kontingenčních tabulek. Použití funkcí a výpočtů v kontingenčních tabulkách, Analýza složitějších a strukturovaných dat. Vše dokumentováno bohatými příklady z praxe.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu


Datum Město Hodin Dnů Cena Cena vč. DPH
30.5.2018 Praha 5 1 1950 Kč 2360 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
30.5.2018 středa 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Úvod do problematiky
- Základní vysvětlení principu kontingenčních tabulek
- Požadavky na strukturu vstupních dat
- Srovnání nástroje „Kontingenční tabulka“ s nástrojem „Souhrn“
Získání vstupních dat pro kontingenční tabulku
- Tabulka vytvořená z dat uvedených v listu sešitu Excel
- Vícenásobná oblast sloučení
- Použití externího zdroje dat pro kontingenční tabulku
Vytvoření jednoduché kontingenční tabulky
- Vytvoření tabulky pomocí průvodce
- Vysvětlení použití základních konstrukčních prvků tabulky – polí „řádek“, „sloupec“, „stránka“ a „data“, princip tvorby tabulky
- Základní formátování tabulky, možnosti zobrazení a skrytí skupinových položek
Práce s kontingenční tabulkou
- Dodatečná změna struktury tabulky
- Aktualizace dat
- Zobrazení a skrytí detailů polí
Pokročilé techniky pro práci s kontingenční tabulkou
- Různé možnosti nastavení pro datová výpočtová pole – procenta, mezisoučty, počty
Výpočty v kontingenční tabulce
- Použití výpočtového pole
- Použití výpočtové položky v kontingenční tabulce
- Vytváření intervalových kategorií pro číselné a časové údaje
Pokročilé formátování kontingenční tabulky
- Styly pro kontingenční tabulku
- Použití podmíněného formátu
Kontingenční graf
- Vytvoření kontingenčního grafu na základě kontingenční tabulky
- Popis jednotlivých typů grafů vhodných pro zobrazení dat uvedených v kontingenční tabulce
- Formátování a úprava grafu
- Pokročilejší práce s jednotlivými objekty grafu (datové řady, osy, popisky, spojnice trendu, mřížky atd…)
Závěr - shrnutí
- Tipy a triky na závěr

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu předpokládáme alespoň základní znalost programu MS Excel, zhruba na úrovni kurzu MS Excel I. - základní kurz. Předpokládáme tedy základní znalost práce s programem MS Excel, základní znalost vytváření a formátování tabulek, použití jednoduchých funkcí atd.


Poznámka:

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří používají tyto verze MS Excelu: 2016/2013/2010/2007.


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

MS Excel I. - základní kurz

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

MS Excel - Makra, formuláře, základy programování Visual Basic pro MS Excel I. - základní kurz