• e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
  • e-mail: info@pckurzy.cz
  • mobil: +420 723 900 098
  • kancelář: +420 222 94 84 64
Počítačové kurzy a školení

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

Kurz seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL. Součástí kurzu je teoretická část, která seznámí posluchače se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Dále je součástí praktická část, ve které si účastníci procvičí probíranou látku na mnoha názorných příkladech s použitím databázového systému Oracle a nástroje SQL Developer.

Tento kurz nabízíme realizovat také formou zakázkového firemního školení v termínu dle dohody s firemním zákazníkem.

Termíny kurzu


Datum Město Hodin Dnů Cena Cena vč. DPH
1.3.2018 Praha 10 2 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
1.3.2018 čtvrtek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
2.3.2018 pátek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
11.4.2018 Praha 10 2 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
11.4.2018 středa 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
12.4.2018 čtvrtek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
24.5.2018 Praha 10 2 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
24.5.2018 čtvrtek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
25.5.2018 pátek 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
26.6.2018 Praha 10 2 4950 Kč 5990 Kč přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
27.6.2018 středa 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
26.6.2018 úterý 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste termín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.
Podrobná osnova


Úvod do SQL
- Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze
- Organizace dat v relačních databázích
DBMS Oracle a nástroj SQL Developer
- Kde získat potřebné nástroje
- Instalace, spuštění, připojení k databázi
Příkaz SELECT.
- Trocha teorie kolem příkazu SELECT - projekce, restrikce, spojení.
- Základní syntaxe příkazu SELECT.
- Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory.
- Hodnoty typu NULL a práce s nimi.
Klauzule WHERE.
- Logické operátory v klauzuli WHERE.
- Řetězcový operátor LIKE.
- Další operátory.
- Řazení záznamů - operátor ORDER BY.
"Jednořádkové" funkce.
- Datové typy v SQL.
- Řetězcové (znakové) funkce.
- Numerické funkce.
- Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
- Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
- Funkce DECODE.
Dotazy nad více tabulkami - spojení (join).
- Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
- Syntaxe spojení v klauzuli FROM.
- Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
- Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, self-join, outer-join).
Agregační (víceřádkové) funkce.
- Přehled a popis agregačních funkcí.
- Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
- Klauzule GROUP BY.
- Klauzule HAVING.
Vnořené SQL dotazy (subqueries).
- Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
- Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
- Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
- Vícesloupcové dotazy, párové a nepárové porovnávání.
- Množinové operace
Práce s tabulkami
- Příkaz CREATE TABLE.
- Vytváření tabulek s pomocí vnořených dotazů.
- Příkaz ATER TABLE - změna existujících tabulek.
- Příkaz DROP TABLE.
Manipulace s daty v tabulkách.
- Příkaz INSERT INTO.
- Příkaz UPDATE.
- Příkaz DELETE.
Integritní omezení
- Jednoduchá integritní omezení - CHECK.
- Primární a sekundární klíče.
Další databázové objekty.
- Sekvence.
- Pohledy.
- Synonyma.
Transakce.
- Účel transakcí - pojem ACID.
- Syntaxe transakcí, savepoints.
- Implicitní commit a rollback.
- Statement-level transakce.

Doporučené znalosti a návaznosti


Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu je zapotřebí dobrá uživatelská znalost práce s počítačem a systémem Windows. Jakékoliv další zkušenosti s databázovými systémy či programováním jsou výhodou.


Poznámka:

-


Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Dotazovací jazyk SQL a PL/SQL - pokročilý kurz - DB server Oracle