Adobe Flash


Vypsané termíny kurzu:

Datum Den Město Hod. Dny Cena (Kč)    
19.8. 2016 Praha 5 1 1450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
19.8.2016 8:00 13:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10
11.11. 2016 Praha 5 1 1450,- místo a čas konání přihlásit se
Datum lekce Den Začátek Konec Místo konání Poznámka
11.11.2016 13:00 18:00 Učebna Veronské náměstí 330, Praha 10

Vysvětlivky: Hod.: celkový počet hodin kurzu, Dny: do kolika dní je kurz rozdělen
Cena kurzu je uvedena za jednoho účastníka a je uvedena bez DPH.

Pokud máte zájem o tento kurz a nenašli jste temín, který by Vám vyhovoval, vyplňte a odešlete nám prosím následující poptávku po termínu. Pokusíme se kurz vypsat v termínu, který uvedete, a který bude vyhovovat Vám i dalším zájemcům.


Popis kurzu:

Kurz seznámí posluchače s programem Flash, určeným pro vytváření multimediálních prezentací, aplikací, banerů a animovaných prvků nejen pro Internet. Seminář dále seznámí s nástroji a možnostmi práce s grafikou, s objekty, zvukem a animacemi, ukáže možnosti publikování prezentací na internetu a formou aplikací.


Osnova:

Základní seznámení s programem, kreslení, vrstvy, ukládání a tisk
Vytváření nového obrázku
- Definice velikosti
- Definice rozlišení
- Typy pozadí
Otevírání a načítání obrazů
- Bitmapové formáty
- Vektorové formáty
- Import obrazů z ostatních aplikací
- Pracovní prostředí Flash
- Zobrazení pracovní plochy
- Nastavení předvoleb, palet
- Pravítka, vodítka, mřížka,
- Nastavení měřítka, lupa
Základní funkce programu
- Nástroje
- Kreslení základních tvarů
- Výplně a obrysy
- Transformace objektů
- Spojování a dělení objektů
Tvarování objektů
- Přidávání a ubírání bodů
- Editace bodů
Aranžování a uspořádání
- Zarovnání a rozmístění objektů
- Pozice a velikost
Práce s textem
- Vložení textového pole
- Formátování textu
Práce ve vrstvách
- Přidání nové vrstvy
- Sloučení vrstev
- Pomocné vrstvy
Ukládání,tisk a publikování obrazů z Flash
- Využití různých formátů (JPEG, BMP, PSD, EPS,GIF, atd.)
- Publikování obrazů
- Tisk, příprava, nastavení
Pokročilejší práce s objekty, video, zvuk, základy animací, tlačítka
Práce se symboly (objekty)
- Vytvoření symbolu
- MovieClip
- Buton
- Graphics
Knihovna
- Práce s knihovnou
- Sdílené knihovny
Animace
- Časová osa
- Vkládání a odstraňování snímků - Frames
- MotionTween
- Pohyb po křivce
- Animace tvaru
- Přehrávání a úprava animace
- Animace textu
- Využití vrstev v animacích – maska, křivka
Vytváření tlačítek
- Statická tlačítka
- Animovaná tlačítka
- Přiřazení akce tlačítku
- Využití tlačítek ve scéně (animaci)
- Statický a animovaný kurzor
Ukládání a publikování, tipy a triky na závěr
- Publikování do HTML
- Publikování do EXE

Doporučené znalosti:

Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme alespoň uživatelskou úroveň práce s počítačem a Windows, vhodná je i částečná znalost tvorby www stránek či počítačové grafiky (není podmínkou).


Poznámka:

-


Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako "Zakázkové firemní školení" přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.


Na závěr školení Vám vystavíme certifikát – Potvrzení o absolvování kurzu jménem naší firmy.